Portal Rasmi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang

Peta Laman

MySMS PTGPP

Indeks Artikel

mysms

PERKHIDMATAN MySMS PTGPP

Perkhidmatan Information On Demand (IOD)

PERKHIDMATAN

PANDN PENGGUNAAN

klumat Perhubungan Jabatan

Taip GOVPG PTG dan SMS Ke 15888

Semakan Status Pembayaran Cukai Tanah Tahun Semasa
MENGGUNAKAN NOMBOR AKAUN CUKAI TANAH 

GOVPG PTGCUKAI <NOMBOR AKAUN CUKAI TANAH>

 CONTOH: GOVPG PTGCUKAI 990012345678 & SMS KE 15888 

* Setiap mesej yang dihantar akan dicaj RM0.15. Setiap mesej yang diterima akan dicaj RM0.20.

* Untuk maklumat lanjut perkhidmatan yang ditawarkan Kerajaan Negeri Pulau Pinang, layari http://www.mysms.gov.my/SenaraiPerkhidmatan.aspx , masukkan katakunci GOVPG & klik butang Cari.

Nota
IOD (information on demand)·· : Seperti mendapat status permohonan cth Semakan Saman
DOD (document on demand)··· : Seperti borang perkhidmatan jabatan/agensi yang boleh dipohon secara SMS dan          dokumen dihantar ke e-Mel pengguna.
Broadcast······························ : Sebaran maklumat secara sms kepada seseorang / kumpulan sasar


Perkhidmatan Document On Demand (DOD)

KODSUBKODFORMAT PENGHANTARAN
KETERANGAN
GOVPGPTG19GTaip GOVPG PTG19G [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Notis Menarik Balik Kaveat Persendirian (Seksyen 325)
GOVPGPTG18ATaip GOVPG PTG18A [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Permohonan Untuk Membatalkan Pajakan (Seksyen 313)
GOVPGPTGTEMPOHTaip GOVPG PTGTEMPOH [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Polisi Untuk Memanjangkan Tempoh Pegangan Tanah
GOVPGPTG14BTaip GOVPG PTG14B [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Permohonan Pindahmilik Gadaian (Seksyen 218)
GOVPGPTG17CTaip GOVPG PTG17C [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Permohonan Untuk Melepaskan Isemen (Seksyen 289)
GOVPGPTG19ETaip GOVPG PTG19E [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Amanah (Seksyen 333)
GOVPGPTG30ATaip GOVPG PTG30A [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Permohonan Bagi Pendaftaran Perletakhakan Statutori Kepentingan Berdaftar Mengenai Tanah (Seksyen 415 (1) (a))
GOVPGPTGNA2Taip GOVPG PTGNA2 [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Sistem Data Tanah Negeri Pulau Pinang- Pertukaran Nama Dan Alamat Pemilik
GOVPGPTGFORM20Taip GOVPG PTGFORM20 [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Cancellation Of The Note Of The Application On The Register Document Title
GOVPGPTG346Taip GOVPG PTG346 [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Permohonan Untuk Memindahkan Harta-Harta - (Transmission) (Seksyen 346(1))
GOVPGPTGWNA2Taip GOVPG PTGWNA2 [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Kebenaran Pemerolehan Tanah/Kepentingan Mengenai Tanah Oleh Syarikat Asing
GOVPGPTGKP51ETaip GOVPG PTGKP51E [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Permohonan Untuk Memajak Tanah Yang Mempunyai Sekatan Kepentingan Bagi Kawasan Perusahaan/Perumahan/Tapak Pencawang Elektrik/Lain-lain
GOVPGPTG19DTaip GOVPG PTG19D [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Pemegang Lien(Seksyen 330)
GOVPGPTGPMC1Taip GOVPG PTGPMC1 [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Permohonan Kebenaran Pihak Berkuasa Negeri Untuk Memindahmilik Dan Mencagar Tanah-tanah/Bangunan Yang Mempunyai Sekatan Kepentingan
GOVPGPTG15BTaip GOVPG PTG15B [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Permohonan Untuk Pajakan Kecil Tanah (Seksyen 222)
GOVPGPTG19HTaip GOVPG PTG19H [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Permohonan Untuk Menyingkirkan Kaveat Persendirian (Seksyen 326)
GOVPGPTGFORM19Taip GOVPG PTGFORM19 [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Endorsement Of An Application In The Register Document Title
GOVPGPTGKURANGTaip GOVPG PTGKURANG [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Permohonan Pengurangan Cukai Sewa Tanah/Tunggakan/Denda Lewat

KODSUBKODFORMAT PENGHANTARAN
KETERANGAN
GOVPGPTG16BTaip GOVPG PTG16B [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Permohonan Untuk Gadaian (Seksyen 242) - Menjamin Pembayaran Wang Bermasa
GOVPGPTGFORM1Taip GOVPG PTGFORM1 [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Application For Alienation Of State Land (Section 76 National Land Code)
GOVPGPTG15ATaip GOVPG PTG15A [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Permohonan Pajakan Tanah (Seksyen 221)
GOVPGPTG19BTaip GOVPG PTG19B [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Permohonan Untuk Memasukan Kaveat Persendirian(Seksyen 323)
GOVPGPTG16NTaip GOVPG PTG16N [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Permohonan Untuk Melepaskan Gadaian (Seksyen 278)
GOVPGPTGPMC2Taip GOVPG PTGPMC2 [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Permohonan Untuk Memindahmilik Dan Mencagar Tanah Kawasan Perusahaan
GOVPGPTGFORM21Taip GOVPG PTGFORM21 [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Endorsement Of Memorial Of Surrender
GOVPGPTG12ATaip GOVPG PTG12A [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Permohonan Untuk Menyerahkan Balik Tanah (Seksyen 197)
GOVPGPTG15CTaip GOVPG PTG15C [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Permohonan Untuk Penyerahan Balik Pajakan (Seksyen 239)
GOVPGPTG17ATaip GOVPG PTG17A [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Permohonan Untuk Pemberian Isemen (Seksyen 286)
GOVPGPTG5ATaip GOVPG PTG5A [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Notice That Land Revenue Is Due (Section 81 and 82)
GOVPGPTG14ATaip GOVPG PTG14A [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Permohonan Pindahmilik Tanah, Bahagian Atau Pajakan (Seksyen 215, 217, 218)
GOVPGPTGWNA1Taip GOVPG PTGWNA1 [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Kebenaran Pemerolehan Tanah/Kepentingan Mengenai Tanah Oleh Warganegara Asing
GOVPGPTG30BTaip GOVPG PTG30B [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Permohonan Bagi Pendaftaran Perletakhakan Statutori Kepentingan Boleh Daftar Mengenai Tanah (Seksyen 415 (1) (b))
GOVPGPTG16ATaip GOVPG PTG16A [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Permohonan Untuk Gadaian (Seksyen 242) - Menjamin Pembayaran Wang Pokok
GOVPGPTG18CTaip GOVPG PTG18C [Emel anda] & SMS ke 15888.

Borang Perakuan Pembayaran Yang Kena Dibayar Atas Gadaian (Seksyen 314)

Pilihan Bahasa | Bahasa Lain

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10