Search

Total: 15 results found.

Search for:
Search Only:

1. Bahagian <span class="highlight">Hasil</span>&#160;...
(Uncategorised)
  SOALAN LAZIM BERKAITAN HASIL & PEMBAYARAN CUKAI TANAH ONLINE (Untuk muat turun soalan lazim ini, sila klik DISINI)         ...
Created on 27 May 2015
2. Kutipan <span class="highlight">Hasil</span> Tanah&#160;...
(Uncategorised)
...    Mengurus Kutipan Cukai Tanah     Mengurus Lain-lain Kutipan Hasil Tanah - Premium,  Pelan , Permit, Deposit dan lain-lain.  ...
Created on 25 May 2015
3. <span class="highlight">Hasil</span>&#160;...
(Uncategorised)
Pengenalan Bahagian Hasil Bahagian Hasil bertanggungjawab dalam mengutip dan meningkatkan sumber pendapatan Kerajaan Negeri. Selain daripada itu, bahagian ini juga berfungsi untuk memaksimumkan kutipan ...
Created on 25 May 2015
4. Soalan Lazim
(Uncategorised)
SOALAN LAZIM   BAHAGIAN HAKMILIK STRATA BAHAGIAN HASIL BAHAGIAN PENDAFTARAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN TANAH  ...
Created on 16 May 2019
5. Undang-undang
(Uncategorised)
... yang tidak diduduki oleh orang-orang persendirian; akan tetapi apa-apa kekurangan hasil tahunan yang di terima oleh Negeri oleh kerana tanah direzabkan sedemikian hendaklah diganti kepada Negeri itu oleh ...
Created on 05 July 2018
6. Skop
(Profile e-Tanah)
...  Pesaka- Integrasi e-Tanah dengan e-JKPTG   Hasil Tanah Kutipan Hasil Hakmilik Strata Pecah bahagi Bangunan Penukaran Hakmilik Strata Provisional kepada Hakmilik Strata Klasifikasi ...
Created on 03 July 2018
7. Profil e-Tanah
(Uncategorised)
...  12. Tarikbalik Kaveat Persendirian 13. Semua business area yang ada dalam SPTB akan digunapakai dalam e-Tanah 14. Pesaka- Integrasi e-Tanah dengan e-JKPTG Hasil Tanah 15. Kutipan Hasil Hakmilik ...
Created on 03 July 2018
8. Bahasa Lain
(Uncategorised)
... proses penterjemahan tersebut menghasilkan maksud yang berbeza dari maksud sebenar. Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Pulau Pinang tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerosakan atau salah maklumat ...
Created on 08 June 2015
9. W3C
(Uncategorised)
...  secara percuma. Masa menunggu akan menjadi lebih lama sekiranya teks yang hendak diproses lebih panjang. Sila ambil perhatian juga, bahawa sebutan yang terhasil tidaklah sesempurna ucapan manusia dan bua ...
Created on 02 June 2015
10. Bahagian Pendaftaran Urusan Tanah
(Uncategorised)
... pajakan?   Jawapan: Kadar bayaran pendaftaran pindahmilik tanah atau pindahmilik pajakan adalah mengikut nilaian semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Penilaian atau Lembaga Hasil ...
Created on 27 May 2015
11. Faedah Sistem eTanah
(eTanah)
...  pihak kerajaan membuat perancangan secara betul dalam pembangunan tanah di sesebuah kawasan dengan cepat dan terkini. Menambahkan hasil pendapatan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan.    ...
Created on 26 May 2015
12. Hubungi Kami
(Uncategorised)
... SAMIRAH BINTI ABU BAKAR Bahagian Hasil +(604)-650 5214 EN. HAJI NA' EME BIN HASSAN Bahagian Penguatkuasaan & Teknikal +(604)-650 5578 Sekiranya terdapat sebarang aduan ke atas Jabatan ...
Created on 25 May 2015
13. Maklumat Korporat
(Uncategorised)
... Galian Pulau Pinang mewujudkan beberapa unit seperti Khidmat Pengurusan, Pembangunan, Perundangan, Audit Pengurusan, Pendaftaran Hakmilik, Hakmilik Strata, Hasil dan Teknologi Maklumat.    ...
Created on 22 May 2015
14. Sudahkah Anda Menjelas Bayaran Cukai Tanah?
(Promosi)
Pembayaran Cukai Tanah Sebelum 31 Mei Setiap Tahun, Elakkan Dikenakan DENDA LEWAT!       Maklumat Am Berikut adalah maklumat- maklumat am yang terdapat pada Bahagian Hasil di Pejabat Pengarah ...
Created on 22 April 2009
15. Waktu Operasi Kaunter
(politics)
... PM PENDAFTARAN HAKMILIK, TINGKAT 21 PEMBANGUNAN, TINGKAT 22 HASIL, TINGKAT 22 KHIDMAT PENGURUSAN, TINGKAT 22   *Kaunter ditutup pada setiap Sabtu dan Ahad termasuk Cuti ...
Created on 19 April 2009

LANDS AND MINES OFFICE PENANG
Level 3, 21 and 22, 10000 KOMTAR,
Penang, Malaysia.
Tel: +604-6505211
Faks: +604-2619588
eMail: webptg[at]penang[dot]gov[dot]my

Copyright © 2013-2016 Lands and Mines Office Penang.
Information Technology Division.
Best view, please use Internet Explorer 11 or higher, Mozilla Firefox 27.0.1 or higher,Safari and Google Chrome with resolution 1280x800 pixels or higher.

Last Updated On:

21 MAY 2020 | 10:00 AM

  QRCurve

  

Harap Maaf, sistem daftar masuk pengguna tidak boleh beroperasi buat masa ini.

Segala kesulitan amatlah dikesali.

Sekian, terima kasih.

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10