Portal Rasmi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang

Pihak berkuasa perancang

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TermDefinition
Pihak berkuasa perancang

ertinya man-mana pihak berkuasa yang mempunyai bidang kuasa di bawah mana-mana undang-undang buat masa itu berkuatkuasa berhubungan dengan perancangan bandar, perancangan desa atau kedua-duanya

Pilihan Bahasa | Bahasa Lain

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10