Portal Rasmi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang

Pajakan Mukim

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TermDefinition
Pajakan Mukim
ertinya satu dokumen hakmilik daftaran dalan Borang 5E (iaitu dalam borang yang sesuai di bawah Akta ini mengenai tanah yang dipegang di bawah hakmilik Pejabat Tanah untuk tempoh beberapa tahun)

Pilihan Bahasa | Bahasa Lain

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10