Portal Rasmi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang

Glossary PTGPP

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TermDefinition
Bahan batuan
ertinya apa-apa batuan, batu, kelikir, pasir biasa, tanah biasa, laterit biasa, tanah gembur, tanah liat biasa, tanah lumpur, tanah rumput, gambur, karang, cengkerang dan apa-apa bahan batuan lain di dalam atau di atas mana-mana tanah dan termasuk bahan batuan lain di dalam atau di atas mana-mana tanah dan termasuk bahan-bahan yang diproses darinya selain daripada bahan yang ditakrifkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis berkaitan dengan perlombongan yang pada masa itu berkuat kuasa
Berimilik
ertinya melupuskan tanah Kerajaan untuk selama-lamanya atau untuk satu tempoh beberapa tahun, sebagai balasan kepada pembayaran sewa dan sebaliknya selaras dengan peruntukan-peruntukan seksyen 76 atau apabila digunakan berhubung dengan tempoh sebelum bermulanya Akta ini, melupuskan tanah Kerajaan untuk selama-lamanya untuk satu tempoh beberapa tahun di bawah undang-undang tanah terdahulu (yang bukan merupakan undang-undang yang berhubungan dengan perlombongan)
Blok Sementara
Seksyen 4 Akta Hakmilik Strata 1985 mentakrifkan "blok sementara" sebagai suatu blok berkenaan dengan sesuatu bangunan yang dicadang untuk atau sedang didirikan atas bangunan atau tanah yang baginya suatu hakmilik strata sementara yang berasingan telah dipohon.

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10