Portal Rasmi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang

Glossary PTGPP

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TermDefinition
Ismen
Ismen merupakan satu bentuk urusniaga dimana hak yang diberi oleh seorang pemilik (pertama) kepada pemilik yang lain (kedua) untuk mendapatkan faedah keatas tanah pemilik yang pertama. Tanah pemilik pertama dikenali sebagai tanah servien dan tanah pemilik kedua dipanggil tanah dominan.

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10