Portal Rasmi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang

Glossary PTGPP

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TermDefinition
Lien
ertinya seakan-akan sama dengan gadaian. Pemilik tanah menyerahkan hakmilik tanah sebagai jaminan bagi pembayaran pinjaman. Sipeminjam menyimpan hakmilik tersebut. Untuk melindungi kepentingan sipeminjam, beliau akan memasukkan kaveat pemegang lien.
Lot

ertinya mana-mana tanah yang telah diukur kepada satu nombor lot telah diserahkan oleh Pengarah Ukur dan Pemetaan

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10