Portal Rasmi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang

MyID PTGPP

MyID

 

NAMA PERKHIDMATAN YANG SUDAH MENGGUNAKAN MyID

1Permohonan Pengemaskinian Maklumat Pembayar Bil Cukai TanahSemakan status permohonan adalah menggunakan No. KP seperti tertera di MyKad. Semakan Online boleh dicapai melalui pautan Semak Permohonan Mengemaskini Maklumat Pembayar Cukai Tanah di http://ptg.penang.gov.my/ptgbil
2

Semakan Kebenaran PindahMilik Tanah

Pertanyaan status permohonan menggunakan MyID pemohon melalui sistem eTanah
3Semakan  Kebenaran Cagar Tanah
4


Semakan Kebenaran Pajakan/Pajakan Kecil

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10