Portal Rasmi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang

Arahan PTGPP

Kadar pengguna: 4 / 5

bintang aktifbintang aktifbintang aktifbintang aktifBintang tidak aktif
 
 
  
 
ARAHAN  PEJABAT TANAH DAN GALIAN PULAU PINANG
(Klik tab di bawah untuk maklumat lanjut mengikut TAHUN arahan dikeluarkan )
 

2014

BIL.TAJUKMUAT TURUN
3/2014

Penggunaan Sistem e-Borang Dalam Urusan Tanah Negeri Pulau Pinang

4/2014

Garis Panduan Pelaksanaan Bayaran Fi Berjumlah 2% Ke Atas Jual Beli Tanah Yang Di Jual Dalam Tempoh Tiga (3) Tahun Daripada Tarikh Pembelian

2015

BIL.TAJUKMUAT TURUN
2/2015

Pengecualian Bayaran Fi Pendaftaran Bagi Perserahan Yang Difailkan Semula Selepas Ditolak Akibat Kesilapan Teknikal

 

2019

BIL.TAJUKMUAT TURUN
2/2019

Pendaftaran Urusniaga Bagi Hakmilik Strata Setelah Berkuatkuasa Pelaksanaan Cukai Bagi Petak dan Blok Sementara Di Negeri Pulau Pinang

 

Pilihan Bahasa | Bahasa Lain

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10