imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
Salam Lebaran 1441H/2020M Dengan Ingatan Tulus Ikhlas, Kami Ingin Mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, Maaf Zahir dan Batin.
Penangguhan Bayaran Cukai Tanah / Cukai Petak Kerajaan Negeri telah melanjutkan tempoh pembayaran cukai tanah dan cukai petak dari 31 Mei kepada 30 Ogos bagi tahun 2020 dan denda lewat semasa dikecualikan sehingga tarikh ini.
原规定须在2020年5月31日前缴交地税与单位税者,可延迟至8月30日缴税而不被征收罚款至此日期。
2020 ஆம் ஆண்டிற்கான நிலவரி செலுத்தும் காலக்கெடு மாநில அரசாங்கத்தால் மே 31 இல் இருந்து ஆகஸ்ட் 30 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தேதி வரை செலுத்தப்படும் வரிக்கு  தாமதத்திற்கான அபராதம் விதிக்கப்படாது.
NOTIS 通告 அறிவிப்பு Pembayaran cukai tanah dan cukai petak boleh dibuat melalui https://ebayar.penang.gov.my/ . 地税与单位税可以通过此网站 https://ebayar.penang.gov.my/ 缴交。 நிலவரிகளை கீழ்க்காணும் இணைத்தளத்தின் மூலம் செலுத்தலாம். https://ebayar.penang.gov.my/  
KEBIASAAN BAHARU PENGOPERASIAN DI KAUNTER PEJABAT TANAH DAN GALIAN PULAU PINANG Setiap urusan di kaunter PTG haruslah melalui temujanji terlebih dahulu. Urusan secara Walk-In adalah tidak dibenarkan.
SOP Urusniaga Di kaunter PTG Sila Patuhi SOP yang ditetapkan oleh Kerajaan semasa berada di premis PTG dan ketika berurusan di kaunter PTG.
PELAKSANAAN CUKAI PETAK HAKMILIK STRATA NEGERI PULAU PINANG Bermula 1 Januari 2019 Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah melaksanakan Cukai Bagi Petak atau Blok Sementara bagi hakmilik strata selaras dengan Warta P.U.(B) 714 bertarikh 21 Disember 2018. >>>Tonton video promosi pelaksanaan cukai petak<<<  
Kini Anda Boleh Membayar Cukai Tanah di kaunter MBPP dan MPSP. Cukai Taksiran / Pintu di semua kaunter PDT.
PgGOV Cukai Tanah PgGOV Cukai Tanah adalah merupakan sistem aplikasi mudah alih yang memberi kemudahan kepada orang awam untuk menyemak maklumat bayaran cukai tanah di Pulau Pinang. Muat turun sekarang di Google Play Store dan Apple Store.
PgGOV ​Cukai Tanah is a mobile application system that enables the public to retrieve the payment information of quit rent in Penang. Download now at Google Play Store and Apple Store.                          
Pengemaskinian Maklumat Pembayar Bil Cukai Tanah (PTGBil) Kini anda boleh membuat permohonan secara online untuk mengemaskini maklumat cukai tanah anda seperti nombor kad pengenalan, nama, alamat surat-menyurat, alamat tetap, nombor telefon bimbit dan email.
Daftar Pindah Milik Tanah (PMT) 1 Hari Pendaftaran pindah milik tanah dapat disiapkan dalam masa 1 hari bagi landed property (tidak termasuk pindah milik strata) melalui kaedah One Piece Flow.      
Sudahkah Anda Menjelas Bayaran Cukai Tanah? Pembayaran Cukai Tanah Sebelum 31 Mei Setiap Tahun, Elakkan Dikenakan DENDA LEWAT!
Pertukaran Alamat Hakmilik Tanah Gunakan Borang 26A - Seksyen 379 Kanun Tanah Negara. Muat turun borang online dari Portal Rasmi PTGPP klik DI SINI.
Pembayaran Cukai Tanah Atas Talian (eBayar) Portal e-Bayar Kerajaan Negeri Pulau Pinang merupakan pusat sehenti yang menyediakan kemudahan untuk membuat bayaran bil-bil jabatan/agensi negeri secara elektronik. Contoh bil-bil yang boleh dibayar pada masa kini adalah :

Indeks Artikel

mysms

PERKHIDMATAN MySMS PTGPP

Perkhidmatan Information On Demand (IOD)

PERKHIDMATAN

PANDN PENGGUNAAN

klumat Perhubungan Jabatan

Taip GOVPG PTG dan SMS Ke 15888

Semakan Status Pembayaran Cukai Tanah Tahun Semasa
MENGGUNAKAN NOMBOR AKAUN CUKAI TANAH 

GOVPG PTGCUKAI <NOMBOR AKAUN CUKAI TANAH>

 CONTOH: GOVPG PTGCUKAI 990012345678 & SMS KE 15888 

* Setiap mesej yang dihantar akan dicaj RM0.15. Setiap mesej yang diterima akan dicaj RM0.20.

* Untuk maklumat lanjut perkhidmatan yang ditawarkan Kerajaan Negeri Pulau Pinang, layari http://www.mysms.gov.my/SenaraiPerkhidmatan.aspx , masukkan katakunci GOVPG & klik butang Cari.

Nota
IOD (information on demand)·· : Seperti mendapat status permohonan cth Semakan Saman
DOD (document on demand)··· : Seperti borang perkhidmatan jabatan/agensi yang boleh dipohon secara SMS dan          dokumen dihantar ke e-Mel pengguna.
Broadcast······························ : Sebaran maklumat secara sms kepada seseorang / kumpulan sasar


Perkhidmatan Document On Demand (DOD)

KOD SUBKOD FORMAT PENGHANTARAN
KETERANGAN
GOVPG PTG19G Taip GOVPG PTG19G [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Notis Menarik Balik Kaveat Persendirian (Seksyen 325)
GOVPG PTG18A Taip GOVPG PTG18A [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Membatalkan Pajakan (Seksyen 313)
GOVPG PTGTEMPOH Taip GOVPG PTGTEMPOH [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Polisi Untuk Memanjangkan Tempoh Pegangan Tanah
GOVPG PTG14B Taip GOVPG PTG14B [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Pindahmilik Gadaian (Seksyen 218)
GOVPG PTG17C Taip GOVPG PTG17C [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Melepaskan Isemen (Seksyen 289)
GOVPG PTG19E Taip GOVPG PTG19E [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Amanah (Seksyen 333)
GOVPG PTG30A Taip GOVPG PTG30A [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Bagi Pendaftaran Perletakhakan Statutori Kepentingan Berdaftar Mengenai Tanah (Seksyen 415 (1) (a))
GOVPG PTGNA2 Taip GOVPG PTGNA2 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Sistem Data Tanah Negeri Pulau Pinang- Pertukaran Nama Dan Alamat Pemilik
GOVPG PTGFORM20 Taip GOVPG PTGFORM20 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Cancellation Of The Note Of The Application On The Register Document Title
GOVPG PTG346 Taip GOVPG PTG346 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Memindahkan Harta-Harta - (Transmission) (Seksyen 346(1))
GOVPG PTGWNA2 Taip GOVPG PTGWNA2 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Kebenaran Pemerolehan Tanah/Kepentingan Mengenai Tanah Oleh Syarikat Asing
GOVPG PTGKP51E Taip GOVPG PTGKP51E [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Memajak Tanah Yang Mempunyai Sekatan Kepentingan Bagi Kawasan Perusahaan/Perumahan/Tapak Pencawang Elektrik/Lain-lain
GOVPG PTG19D Taip GOVPG PTG19D [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Pemegang Lien(Seksyen 330)
GOVPG PTGPMC1 Taip GOVPG PTGPMC1 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Kebenaran Pihak Berkuasa Negeri Untuk Memindahmilik Dan Mencagar Tanah-tanah/Bangunan Yang Mempunyai Sekatan Kepentingan
GOVPG PTG15B Taip GOVPG PTG15B [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Pajakan Kecil Tanah (Seksyen 222)
GOVPG PTG19H Taip GOVPG PTG19H [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Menyingkirkan Kaveat Persendirian (Seksyen 326)
GOVPG PTGFORM19 Taip GOVPG PTGFORM19 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Endorsement Of An Application In The Register Document Title
GOVPG PTGKURANG Taip GOVPG PTGKURANG [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Pengurangan Cukai Sewa Tanah/Tunggakan/Denda Lewat

KOD SUBKOD FORMAT PENGHANTARAN
KETERANGAN
GOVPG PTG16B Taip GOVPG PTG16B [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Gadaian (Seksyen 242) - Menjamin Pembayaran Wang Bermasa
GOVPG PTGFORM1 Taip GOVPG PTGFORM1 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Application For Alienation Of State Land (Section 76 National Land Code)
GOVPG PTG15A Taip GOVPG PTG15A [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Pajakan Tanah (Seksyen 221)
GOVPG PTG19B Taip GOVPG PTG19B [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Memasukan Kaveat Persendirian(Seksyen 323)
GOVPG PTG16N Taip GOVPG PTG16N [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Melepaskan Gadaian (Seksyen 278)
GOVPG PTGPMC2 Taip GOVPG PTGPMC2 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Memindahmilik Dan Mencagar Tanah Kawasan Perusahaan
GOVPG PTGFORM21 Taip GOVPG PTGFORM21 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Endorsement Of Memorial Of Surrender
GOVPG PTG12A Taip GOVPG PTG12A [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Menyerahkan Balik Tanah (Seksyen 197)
GOVPG PTG15C Taip GOVPG PTG15C [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Penyerahan Balik Pajakan (Seksyen 239)
GOVPG PTG17A Taip GOVPG PTG17A [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Pemberian Isemen (Seksyen 286)
GOVPG PTG5A Taip GOVPG PTG5A [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Notice That Land Revenue Is Due (Section 81 and 82)
GOVPG PTG14A Taip GOVPG PTG14A [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Pindahmilik Tanah, Bahagian Atau Pajakan (Seksyen 215, 217, 218)
GOVPG PTGWNA1 Taip GOVPG PTGWNA1 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Kebenaran Pemerolehan Tanah/Kepentingan Mengenai Tanah Oleh Warganegara Asing
GOVPG PTG30B Taip GOVPG PTG30B [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Bagi Pendaftaran Perletakhakan Statutori Kepentingan Boleh Daftar Mengenai Tanah (Seksyen 415 (1) (b))
GOVPG PTG16A Taip GOVPG PTG16A [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Gadaian (Seksyen 242) - Menjamin Pembayaran Wang Pokok
GOVPG PTG18C Taip GOVPG PTG18C [Emel anda] & SMS ke 15888.

Borang Perakuan Pembayaran Yang Kena Dibayar Atas Gadaian (Seksyen 314)

Move
-

INFORMASI

Perkhidmatan

KAJIAN KEPUASAN...

Selanjutnya.../Read More...

JADUAL OPERASI PERKHIDMATAN KAUNTER DI PTGPP, KOMTAR BAHAGIAN ISNIN - KHAMIS JUMAAT PENDAFTARAN HAKMILIK, TINGKAT 3 7.30 AM - 4.30 PM REHAT...

Selanjutnya.../Read More...

...

Selanjutnya.../Read More...

my Government       JPA       MaMPU        MSC       IIM       MyID       MySMS      

Pejabat Daerah & Tanah Seberang Perai Utara  Pejabat Daerah & Tanah Seberang Perai Tengah  Pejabat Daerah & Tanah Seberang Perai Selatan  Pejabat Daerah & Tanah Daerah Barat Daya  Pejabat Daerah & Tanah Daerah Timor Laut

PTG Perlis   PTG Kedah   PTG Perak   PTG Selangor   PTG Negeri Sembilan   PTG Melaka   PTG Johor   PTG Pahang   PTG Terengganu   PTG Kelantan   PTG Sabah   PTG Sarawak

Facebook  twitter  rss  QR Code Reader  mobile  e-book  Perkongsian Gambar  Perkongsian Video  YouTube  Muat Turun

Kerajaan Negeri Pulau Pinang       e-Tanah       Portal Rasmi Kerajaan Malaysia      IINPPI       HRMIS        e-Bayar       Ketua Setiausaha Kerajaan Malaysia                

KALENDAR AKTIVITI

May 2020
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Pengumuman

Carta Alir Urusan Di PTGPP

Carta Alir Urusan Di PTGPP Muat Turun Slaid di sini

Read more

Cara Berurusan Di PTGPP

Cara Berurusan Di PTGPP Muat Turun Slaid di sini

Read more

PEMAKLUMAN KEBIASAAN BAHARU PENGOPERASIA…

PEMAKLUMAN KEBIASAAN BAHARU PENGOPERASIAN DI PEJABAT TANAH DAN GALIAN PULAU PINANG Muat Turun Slaid Di sini

Read more

Brosur Perlaksanaan Cukai Petak

Muat Turun BROSUR PERLAKSANAAN CUKAI PETAK

Read more

KEMUDAHAN SEMAKAN

http://etanah.penang.gov.my

Read more

Sertai Facebook PTGPP sekarang!

Sertai Facebook PTGPP sekarang!

Read more

Kini lebih mudah dengan myHRMIS

Kini lebih mudah dengan myHRMIS

Read more

ENAKMEN KEBEBASAN MAKLUMAT PULAU PINANG

ENAKMEN KEBEBASAN MAKLUMAT PULAU PINANG

Read more

Panduan Pengisian SKT (HRMIS)

Panduan Pengisian SKT (HRMIS)

Read more

Koleksi Video
videoLebih Video...

Koleksi Gambar
photoLebih Photo...

Bilangan Pelawat

3539511
Hari Ini Hari Ini 126
Kelmarin Kelmarin 229
Minggu Ini Minggu Ini 126
Bulan Ini Bulan Ini 19060
Setiap Hari Setiap Hari 3539511

PEJABAT TANAH DAN GALIAN PULAU PINANG
Paras 3, 21 dan 22, 10000 KOMTAR,
Pulau Pinang, Malaysia.
Tel: +604-6505211
Faks: +604-2619588
eMel: webptg[at]penang[dot]gov[dot]my

Hakcipta Terpelihara © 2013-2016
Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Pulau Pinang. BahagianTeknologi Maklumat.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 11 ke atas, Mozilla Firefox 27.0.1 ke atas,Safari dan Google Chrome dengan resolusi melebihi 1280 x 800 pixels.

Tarikh & Masa Kemaskini:

21 MEI 2020 | 10:00 AM

 QRCurve

 

Harap Maaf, sistem daftar masuk pengguna tidak boleh beroperasi buat masa ini.

Segala kesulitan amatlah dikesali.

Sekian, terima kasih.

Pilihan Bahasa | Bahasa Lain

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10