Portal Rasmi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang

Bahagian Pembangunan Tanah

 

 

 
SOALAN LAZIM BERKAITAN PEMBANGUNAN TANAH
(Untuk muat turun soalan lazim ini, sila klik DISINI)
 
 
 
 
arrow
Soalan:
Adakah tanah pertanian di bawah 1 ekar boleh di pecah bahagian?
 
Jawapan:
 
Boleh
 
arrow
Soalan:
Bolehkah tanah-tanah pegangan pajakan dan pegangan kekal dikemukakan bersekali untuk permohonan penyerahan dan pemberimilikan semula tanah di bawah Seksyen 204D Kanun Tanah Negara 1965 bagi mendapatkan satu (1) plot?
 
Jawapan:

Boleh dan perlu dibawa untuk pertimbangan serta kelulusan Pihak Berkuasa Negeri.

 
arrow
Soalan:
Bolehkah tanah-tanah pertanian dikemukakan untuk permohonan penyerahan dan pemberimilikan semula tanah di bawah Sekseyn 204D Kanun Tanah Negara 1965?
 
Jawapan:
Boleh dan perlu dibawa untuk pertimbangan serta kelulusan Pihak Berkuasa Negeri.
 
arrow
Soalan:
Bolehkah permohonan pecah sempadan tanah di bawah Seksyen 137 Kanun Tanah Negara 1965 di proses sekiranya dokumen hakmilik tanah adalah hakmilik sementara?
 
Jawapan:
Boleh berdasarkan pindaan Akta A1104. Makan, Seksyen 137, Kanun Tanah Negara 1965 perlu dibawca bersekali dengan Seksyen 183 Kanun Tanah Negara 1965.
 
arrow
Soalan:
Bolehkah permohonan penyatuan tanah dibawah Seksyen 146, Kanun Tanah Negara 1965 diproses sekiranya lot-lot yang terlibat mempunyai status pegangan pajakan dan pegangan kekal?
 
Jawapan:
Boleh dan perlu dibawa untuk pertimbangan serta kelulusan Pihak Berkuasa Negeri.
 
arrow
Soalan:
Saya telah menerima surat daripada Pejabat Tanah dan Galian memaklumkan mengenai keputusan permohonan tanah. Apakah tindakan susulan saya perlu buat?
 
Jawapan:
Pihak tuan/puan perlu merujuk kepada Pejabat Daerah dan Tanah yang berkenaan untuk mendapatkan surat keputusan permohonan tanah. Pejabat Tanah dan Galian hanya menyampaikan keputusan kepada Pejabat Daerah dan Tanah.
 
arrow
Soalan:
Saya telah mengemukakan permohonan tanah yang sama beberapa kali namun ditolak dan tidak dinyatakan sebab penolakan perumahan tersebut.
 
Jawapan:
Semua keputusan bagi permohonan tanah akan dibuat oleh Pihak Berkuasa Negeri dimana terpulang kepada budi bicara Pihak Berkuasa Negeri untuk menyatakan sebab-sebab penolakan atau tidak.
 
arrow
Soalan:
Berapakh bayaran proses permohonan pindahmilik dan mencagar yang dikenakan bagi kategori tanah "perindustrian"?
 
Jawapan:
0.1% daripada harga jualan berdasarkan ringgit yang hampir dan minimum bayaran yang dikenakan adalah RM300.00 bagi permohonan pindahmilik manakala untuk cagar caj yang dikenakan adalah 0.1% daripada harga cagaran berdasarkan ringgit yang hamir dan minimum bayaran adalah RM300.00.
 
arrow Soalan:

Sekatan kepentingan adalah "Pg.Sec.6153 (33)/29/9/67, dicagar, pajak, pajakan kecil atau dilupuskan tanpa kebenaran Pihak Berkuasa Negeri daripada Pihak Berkuasa Negeri".

Apakah maksud sekatan tersebut dan adakah hartanah ini perlu mendapatkan surat kebenaran 'consent Pihak Berkuasa Negeri'?

  Jawapan:
Sekatan tersebut membawa maksud sebarang urusniaga yang hendak dilakukan perlulah mendapatkan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri.
 
arrow
Soalan:
Berapakah bayaran proses yang terkini bagi permohonan perolehan hartanah oleh warganegara / syarikat asking bagi memiliki hartanah di Pulau Pinang?
 
Jawapan:
Bayaran proses bagi permohonan untuk memindah milik tanah oleh warganegara asing / syarikat asing yang berkuatkuasa mulai 01.03.2013 adalah seperti berikut dan bayaran hendaklah dikemukakan kepada Pengarah Tanah dan Galian Negeri Pulau Pinang.
   
KATEGORI
KADAR BAYARAN
(a) Permohonan untuk kediaman

- RM10,000.00 per lot (Permohonan daripada individu)

-RM20,000.00 per lot (Permohonan daripada syarikat)

-RM2,000.00 per lot (Permohonan daripada PR)

(b) Permohonan untuk perniagaan

- RM20,000.00 per lot (Permohonan daripada individu)

-RM40,000.00 per lot (Permohonan daripada syarikat)

-RM4,000.00 per lot (Permohonan daripada PR)

(c) Permohonan untuk pertanian

- RM20,000.00 per lot (Permohonan daripada individu)

-RM40,000.00 per lot (Permohonan daripada syarikat)

-RM4,000.00 per lot (Permohonan daripada PR)

 
 
twitter

PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN PULAU PINANG Paras 3, 21 dan 22, 10000 KOMTAR,
Pulau Pinang, Malaysia.
Tel: +604-6505211
Faks: +604-2619588
eMel: ptgpp[at]penang[dot]gov[dot]my

Hakcipta Terpelihara © 2013-2016
Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Pulau Pinang.Bahagian Teknologi Maklumat.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 11 ke atas, Mozilla Firefox 27.0.1 ke atas,Safari dan Google Chrome dengan resolusi melebihi 1280 x 800 pixels.

Tarikh & Masa Kemaskini:

19 FEBRUARI 2018 | 08:10 AM

1akses QRCurve

 

Daftar Masuk

Pilihan Bahasa | Bahasa Lain

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10