Portal Rasmi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang

E-Tanah

Pengenalan Sistem eTanah

 

 

etanahlogo

Perkhidmatan yang ditawarkan ini boleh dicapai melalui URL berikut: http://etanah.penang.gov.my

Pengenalan Sistem eTanah

Sistem e-Tanah merupakan salah satu projek e-Kerajaan yang dipertanggungjawabkan kepada Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE) yang dibangunkan bagi tujuan menuju ke arah pemodenan pentadbiran dan pengurusan pejabat tanah.

Sistem e-Tanah menyediakan pelbagai kemudahan kepada pengguna dan pelanggan dalam urusan seharian pentadbiran tanah. Pelaksanaan sistem ini tentunya untuk menyahut aspirasi kerajaan dalam mempertingkatkan kredibiliti awam dalam pentadbiran khasnya dan kerajaan amnya.

Objektif

Membangunkan satu sistem pengurusan dan pentadbiran tanah yang bersepadu melalui penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) sepenuhnya bagi mempercepatkan sistem penyampaian transaksi tanah dan perkhidmatan lain yang berkaitan kepada orang awam.

Visi

Ke arah mempertingkatkan keletusan dan integriti dalam perkhidmatan awam, khasnya dalam urusan pentadbiran dan pengurusan tanah.

Misi

Menambahbaik kualiti penyampaian perkhidmatan kepada rakyat melalui penyediaan satu sistem yang komprehensif, mudah digunakan, selamat dan boleh dipercayai.

 

Pilihan Bahasa | Bahasa Lain

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10