Portal Rasmi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang

Pembeli

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TermDefinition
Pembeli

ertinya mana-mana orang atau badan yang dengan sucihati dan untuk balasan bernilai mendapat hak kepada atau sebarang kepentingan atas tanah

Pilihan Bahasa | Bahasa Lain

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10