Single Sign On PTGPP

go greensmall

PTG D'Online
 
User Information, SSO (Single Sign On) is use to login PTGPP's Applicatons System
 
INOVASI & INISIATIF ICT PTGPP
[ INTERNET ]
PTGPP ICT INOVASI & INISIATIF
[ INTERNET ]
( Click the tab below to read further information)

PTGUpFile

PTGUpFile20Banner

PTGUpFile
(PTG Penang Upload File System)

The ICT initiative & innovation as facility to upload & download files to fulfill PTG Development Division managing & transfering LANDCOM documents. The system to help them to solve files delivery & management from/to Distric Office & PTG. No need to use manual method anymore to transfer files using CD delivery / pen drive / email (large problem file size not support) .

PTGSmat

PTGSmat20bannerPTGSmat

(Sistem Maklumat Pegawai dan Kakitangan PTG Pulau Pinang)

Merupakan inisiatif & inovasi ICT sebagai Sistem Maklumat Khas untuk Pegawai dan Kakitangan PTG Pulau Pinang untuk Bahagian Khidmat Pengurusan PTG.Ia yang berfungsi untuk mengumpul dan mengurus profail pegawai dan kakitangan PTG. Ia diintegrasikan dengan Portal Rasmi PTG Pulau Pinang sebagai direktori kakitangan untuk makluman orang ramai dan warga PTG serta untuk muat naik/turun borang-borang online PTG. Selain itu ia juga mempunyai Maklumat Aktiviti Jabatan, Ruangan Motivasi Pekerja, Senarai Hari Lahir Auto Pegawai dan Kakitangan dan sebagainya. Akan datang akan dibangunkan pelbagai lagi modul baru seperti tempahan bilik mesyuarat, tempahan kenderaan pejabat dan log masuk stor PTG.

PTGKuari

PTGKuari20Banner PTGKuari

(Sistem Maklumat Kuari PTG Pulau Pinang)

Ia juga salah satu lagi inisiatif & inovasi ICT untuk Bahagian Pembangunan PTG untuk merekod semua data-data Kuari dan boleh digunakan untuk rujukan oleh PTG dan Pejabat Daerah di Pulau Pinang. Maklumat Kuari termasuk dokumen dan gambar-gambar lokasi juga boleh diperolehi melalui sistem ini. Ia dapat dijadikan sebagai pangkalan data berpusat untuk rujukan maklumat Kuari di Pulau Pinang.

PTGBil

PTGBil20bannerPTGBil

(Sistem Permohonan Pengemaskinian Maklumat Bil Cukai Tanah PTG Pulau Pinang)

Sistem PTGBil merupakan satu medium yang membolehkan orang awam (pengguna) membuat permohonan pengemaskinian maklumat pada bil cukai tanah dan menyemak status permohonan tersebut secara online menggunakan kad pengenalan (MyID) dan nombor pengenalan lain. Permohonan pengemaskinian maklumat-maklumat pembayar cukai tanah adalah seperti nama pembayar, nombor kad pengenalan, alamat penghataran bil cukai tanah, nombor telefon, telefon bimbit dan e-Mel. Pengemaskinian data akan dibuat pada Sistem e-TANAH & maklumat asal yang dimasukkan pengguna setelah permohonan disahkan tepat & betul oleh pegawai/kakitangan yang bertugas. Akan datang, pengguna juga boleh membuat persetujuan untuk menerima bil cukai tanah melalui e-Mel dan lain-lain maklumat serta notifikasi dari PTG Pulau Pinang.

 
PTGPP ICT INOVASI & INISIATIF
[ INTRANET ]
(Hanya boleh diakses dalam rangkaian Penang*NET sahaja)
( Click the tab below to read further information)

PTGendos

PTGendos20banner PTGendos
(Sistem Rekod dan Pemantauan Dokumen Perserahan PTGPP)

PTGendos ini merupakan inisiatif & inovasi ICT untuk memudahkan proses memantau dan merekod semua proses perserahan bagi urusan Urusniaga dan Bukan Urusniaga yang masuk sehingga keluar di Bahagian Strara & Pendaftaran di PTG Pulau Pinang dan sehingga ke proses jilid. Sistem ini digunakan oleh kerani kemasukan untuk membuat kemasukan, pendaftar untuk mengesahkan perserahan, kerani isihan untuk menyerahkan perserahan kepada pelanggan dan proses rekod dan kerani rekod untuk proses penjilidan dan disimpan perserahan tersebut ke bilik kebal. Setiap dokumen perserahananugerah20inovasi tersebut direkodkan dan dipantau pergerakannya menggunakan sistem ini mengikut tugas pegawai/kakitangan yang melaksanakannya. Sistem ini dan PTG Pulau Pinang telah dinobatkan sebagai Johan Anugerah Inovasi dalam Anugerah Kualiti Sektor Awam Peringkat Negeri Pulau Pinang 2009.

PTGScan

PTGScan20BannerPTGScan
(Sistem Simpanan dan Carian Maklumat Surat PTG Pulau Pinang
)

 

Sistem PTGScan ini dibangunkan untuk Bahagian Khidmat Pengurusan PTG untuk proses kemasukan dan kemaskini surat-surat masuk jabatan. Surat boleh diakses, dibuat carian dan dimuat turun oleh semua warga PTG untuk rujukan, semakan, gantian surat yang hilang, surat asal yang dicari tidak dijumpai dan sebagainya. Dengan adanya sistem ini dapat dijadikan sandaran apabila berlaku keciciran & kehilangan surat asal serta dapat dijadikan pangkalan data koleksi surat jabatan.

 

PTGHelpdesk

PTGHelpdesk20BannerPTGHelpDesk
(Sistem Aduan,Pinjaman Peralatan & Khidmat Rundingan dan Nasihat ICT PTG Pulau Pinang)

PTGHelpdesk adalah sistem yang dibangunkan berkonsepkan knowledge base. Sistem ini mempunyai 3 modul utama iaitu Klinik ICT untuk menerima dan menyelesaikan aduan dan masalah ICT pengguna, Peminjaman Peralatan ICT untuk permohonan peralatan ICT bagi urusan di PTG dan Khidmat Rundingan dan Nasihat ICT untuk mendapatkan Khidmat Rundingan dan Nasihat berkaitan ICT. Sistem ini akan digunakan oleh semua Pegawai dan Kakitangan PTG untuk mendapatkan perkhidmatan ICT dari Bahagian Teknologi Maklumat PTG. Sistem ini juga dapat membantu menepati Piagam Pelanggan Bahagian Teknologi Maklumat PTG.

PTGChateX

PTGChateXnewProjek PTGChateX 

 (Saluran Komunikasi Teks Rasmi PTGPP)

Merupakan satu inisiatif ICT Bahagian Teknologi Maklumat PTGPP untuk meningkatkan tahap & saluran komunikasi antara pegawai dan kakitangan tertentu di semua bahagian di PTG Pulau Pinang dan Pejabat Tanah & Daerah (PTD) menggunakan kaedah mekanisma perisian chat khas untuk kegunaan dalaman PTG dan PTG-PTD.

Selain dari saluran komunikasi e-Mel, SMS dan telefon yang sedia ada, penggunaan kaedah chat dalam urusan rasmi harian amat berkesan dalam proses komunikasi dua hala, banyak hala (broadcast) - pengumuman, kaedah perkongsian fail dalam organisasi, pemantauan pegawai, komunikasi mendatar dan dengan pengurusan atasan dengan lebih cekap di samping dapat meningkatkan produktiviti kerja pegawai & kakitangan PTG.

Skrin Shot

iPadPTG

iPadPTG thumbnail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iPadPTG Online

iPadPTG Online PTGPP merupakansatuGerbangAplikasidanMaklumatyang memudahkanpenyampaiandanperkongsianmaklumatsertamemudahkancapaiankepadasistem-sistemdanaplikasiaplikasidalamandanluarankepadasemuapegawaidankakitangan PTG Pulau Pinang. Iadilancarkanpada  Isnin, 16 Januari 2012 yang lalu.

 

Akses Sistem |Skrin Shot 1|Skrin Shot 2|Skrin Shot 3 |Manual Pengguna

LANDS AND MINES OFFICE PENANG
Level 3, 19, 21 and 22, 10000 KOMTAR,
Penang, Malaysia.
Tel: +604-6505211
Faks: +604-2619588
eMail: webptg[at]penang[dot]gov[dot]my

Copyright © 2013-2016 Lands and Mines Office Penang.
Information Technology Division.
Best view, please use Internet Explorer 11 or higher, Mozilla Firefox 27.0.1 or higher,Safari and Google Chrome with resolution 1280x800 pixels or higher.

Last Updated On:

01 Mac 2024 | 11:40 AM

  QRCurve

  

Harap Maaf, sistem daftar masuk pengguna tidak boleh beroperasi buat masa ini.

Segala kesulitan amatlah dikesali.

Sekian, terima kasih.

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10