Land Revenue Collection

 
  
 
PENDAFTARAN TANAH
(Klik tab di bawah untuk maklumat lanjut)
 

Urusan

 
  •  
Mengurus Kutipan Cukai Tanah
 
  •  
Mengurus Lain-lain Kutipan Hasil Tanah - Premium,  Pelan , Permit, Deposit dan lain-lain.

Perkhidmatan Kaunter

Urusan

Nombor Kaunter

Waktu Urusan

Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang
Aras 22, 10000 Komtar Pulau Pinang No. Tel: 04-6505214

Pertanyaan & Kutipan Hasil

Hasil

Isnin – Khamis 8.00 pagi – 5.00 petang

Jumaat 8.00 pagi – 12.15 t/hari 2.45 petang - 5.00 petang

Kadar Bayaran/Fi

"Dalam Tindakan Pengemaskinian Maklumat"

Garis Panduan

 
 
(Klik pada ikon pdf untuk download )
 
BIL.
TAJUK
MUAT TURUN
1

Panduan Pembayaran Cukai Tanah Atas Talian Melalui eTanah ATAU eBayar

pdf icon
2

Manual Pengguna Pembayaran Cukai Tanah Melalui Portal eTanah

pdf icon

Maklumat Am

Berikut adalah maklumat- maklumat am yang terdapat pada Bahagian Hasil di Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang:
   
Bayaran cukai tanah dikenakan hanya satu (1) kali setiap tahun .
   
Sila bawa bil cukai tanah semasa (jika ada), ataupun salinan suratan hakmilik serta butir-butir mengenai harta anda (mukim, bentuk hakmilik, no. hakmilik dan no. lot tanah berkenaan) serta wang bayaran yang secukupnya.
   
Pemilik-pemilik tanah adalah diingatkan supaya tidak membayar cukai tanah kepada sesiapa pun selain daripada mereka yang telah diamanahkan oleh pihak kerajaan untuk mengutip bayaran cukai tanah.
   
Bagi pemilik tanah yang memerlukan resit bayaran cukai bagi tujuan urusniaga adalah dinasihatkan untuk membayar secara tunai / bank draf / wang pos / kiriman wang sahaja. Ini kerana pembayaran dengan cek persendirian / cek syarikat hanya akan diakui sah apabila cek telah dijelaskan oleh bank pembayar melalui laporan Jabatan Akauntan Negara.
   
Pembayar cukai hendaklah memastikan resit dikeluarkan selepas bayaran dibuat. Resit bayaran tersebut hendaklah disimpan untuk rujukan bagi urusan berkaitan. Sebarang kehilangan resit bayaran, pemilik boleh mendapatkan salinan sah resit cukai tanah tersebut dengan kadar bayaran yang telah ditetapkan.
   
Pengenaan denda lewat akan dikenakan jika pembayaran dibuat selepas 31 Mei .
 

LANDS AND MINES OFFICE PENANG
Level 3, 19, 21 and 22, 10000 KOMTAR,
Penang, Malaysia.
Tel: +604-6505211
Faks: +604-2619588
eMail: webptg[at]penang[dot]gov[dot]my

Copyright © 2013-2016 Lands and Mines Office Penang.
Information Technology Division.
Best view, please use Internet Explorer 11 or higher, Mozilla Firefox 27.0.1 or higher,Safari and Google Chrome with resolution 1280x800 pixels or higher.

Last Updated On:

14 June 2024 | 3:57 PM

  QRCurve

  

Harap Maaf, sistem daftar masuk pengguna tidak boleh beroperasi buat masa ini.

Segala kesulitan amatlah dikesali.

Sekian, terima kasih.

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10