Enforcement & Technical

 PENGURUSAN TANAH
(Klik tab di bawah untuk maklumat lanjut)

Urusan

Penguatkuasaan

Berikut adalah aktiviti-aktiviti penguatkuasaan yang dijalankan oleh Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang(PTGPP):
   
Rondaan, pemantauan dan penguatkuasaan bagi membenteras kesalahan-kesalahan yang dilakukan di bawah Kanun Tanah Negara (KTN).
   
Siasatan/Tangkapan/Pendakwaan.
   
Penguatkuasaan.
   
Operasi Bersepadu Pencemaran Alam Sekitar
   
Notis Seksyen 425 di bawah Kanun Tanah Negara (KTN).
   
Mesyuarat penyelarasan bersama agensi Kerajaan berkaitan seperti MBPP, PBAPP, Polis DiRaja Malaysia (PDRM) dan Tenaga Nasional Berhad (TNB).
     
Teknikal
   
Melaksanakan tugas penyaksian bagi urusan urusniaga dan bukan urusniaga tanah.
   
Memproses permohonan perizaban tanah dan pembatalan perizaban tanah dan pajakan tanah di bawah Seksyen 62, 63 dan 64 KTN.
   
Menyediakan pelan untuk jualan kepada orang awam/pelanggan.

 

Kadar Bayaran/Fi

Kesalahan-Kesalahan Di Bawah Kanun Tanah Negara (KTN) 1965

Tindakan Unit Penguatkuasaan

BIL

SEKSYEN
KESALAHAN
PENALTI / DENDA
1.
127

Melanggar syarat tetap dan jenis-jenis penggunaan tanah

Denda tidak melebihi RM500.00 dan denda tambahan tidak kurang dari RM100.00 bagi tiap-tiap hari pelanggaran berterusan.

Tanah dirampas.

2.
403

Mengganggu, merosakkan, memindah tanda sempadan dan lain-lain.

Denda tidak melebihi RM500.00 atau membayar kos pemulihan
3.
425 (1) (a), (b), (c)

Penerokaan/pendudukan tanpa sah

(i) Menduduki/membina bangunan

(ii) Menerang/menanam

(iii) Memotong/mengalih kayu-kayan

Denda tidak melebihi RM10,000.00 atau penjara tidak lebih 1 tahun atau kedua-dua sekali

Sek. 425 (1)

4.
425 (1A)

Bersubahat melakukan kesalahan di bawah Sek. 425 (1) (a), (b), (c)

Denda tidak melebihi RM10,000.00 atau penjara tidak lebih 1 tahun atau kedua-dua sekali
5.
425A
Menggunakan ruang udara tanpa permit
Denda tidak melebihi RM2,000.00 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-dua sekali.
6.
426 (1)
Mengeluar/mengalih atau mengangkut bahan-bahan batuan tanpa permit.
Dan sebagai tambahan boleh dikenakan bayaran sejumlah wang bersamaan nilai bahan-bahan yang dikeluarkan atau dirosakkan kepada Pihak Berkuasa Negeri.
7.
426 (1A)
Memiliki, menyimpan bahan-bahan batuan di bawah Sek. 426 (1) tanpa kebenaran.
Denda tidak melebihi RM10,000.00 atau penjara tidak lebih dari 1 tahun atau kedua-dua sekali.
8.
426 (1B)
Bersubahat melakukan kesalahan di bawah Sek. 426 (1) dan Sek. 426 (1A)
Denda tidak melebihi RM10,000.00 atau penjara tidak lebih dari 1 tahun atau kedua-dua sekali.
9.
427 (1)
Membiar binatang ternakan meragut rumput di atas tanah kerajaan/rizab
Denda tidak lebih dari RM100.00
10.
428 (2)

Menghalang hak lalulalang Pentadbir Tanah / Awam

(i) Jalan awam

(ii) Aliran air

(iii) Tempat Awam

 

Garis Panduan

 

"Dalam Tindakan Pengemaskinian Maklumat"


 

LANDS AND MINES OFFICE PENANG
Level 3, 19, 21 and 22, 10000 KOMTAR,
Penang, Malaysia.
Tel: +604-6505211
Faks: +604-2619588
eMail: webptg[at]penang[dot]gov[dot]my

Copyright © 2013-2016 Lands and Mines Office Penang.
Information Technology Division.
Best view, please use Internet Explorer 11 or higher, Mozilla Firefox 27.0.1 or higher,Safari and Google Chrome with resolution 1280x800 pixels or higher.

Last Updated On:

14 June 2024 | 3:57 PM

  QRCurve

  

Harap Maaf, sistem daftar masuk pengguna tidak boleh beroperasi buat masa ini.

Segala kesulitan amatlah dikesali.

Sekian, terima kasih.

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10