Benefits of eTanah

 

 


Faedah Sistem e-Tanah

Orang Awam

 • Perkhidmatan kaunter yang lebih mesra pelanggan melalui pendekatan "Single Point of Contact" (SPOC).
 • Pelanggan boleh mendapat maklumat secara dalam talian atau online, tak kira masa dan di mana saja.
 • Pelanggan boleh membuat bayaran cukai tanah melalui Internet dan di Pusat Bayaran Setempat seperti Pejabat Pos dan TMpoint selain di Pejabat Tanah di negeri berkenaan.
 • Pelanggan mendapat perkhidmatan lebih berkualiti, seragam, cekap, cepat dan berintegriti.
 • Pelanggan berpeluang menikmati perkhidmatan yang cepat, berkesan dan selamat.

 

Kerajaan

 • Urusan Permintaan Ukur dan Cetakan Pelan Akui dapat dibuat secara dalam talian antara pentadbir tanah dengan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)
 • Ulasan Jabatan Teknikal dapat dipercepatkan melalui integrasi dengan aplikasi Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI)
 • Mempercepatkan proses aliran kerja bagi sesuatu urusan tanah daripada jabatan-jabatan yang berkaitan.
 • Proses urusan dalaman pentadbiran tanah dapat dibuat dengan cepat dan mudah.
 • Memudahkan kerja-kerja pemantauan, penguatkuasaan serta kawalan ke atas sebarang urusan tanah negara.
 • Membolehkan pihak kerajaan membuat perancangan secara betul dalam pembangunan tanah di sesebuah kawasan dengan cepat dan terkini.
 • Menambahkan hasil pendapatan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan.

 

 

LANDS AND MINES OFFICE PENANG
Level 3, 19, 21 and 22, 10000 KOMTAR,
Penang, Malaysia.
Tel: +604-6505211
Faks: +604-2619588
eMail: webptg[at]penang[dot]gov[dot]my

Copyright © 2013-2016 Lands and Mines Office Penang.
Information Technology Division.
Best view, please use Internet Explorer 11 or higher, Mozilla Firefox 27.0.1 or higher,Safari and Google Chrome with resolution 1280x800 pixels or higher.

Last Updated On:

06 DEC 2022 | 11:08 AM

  QRCurve

  

Harap Maaf, sistem daftar masuk pengguna tidak boleh beroperasi buat masa ini.

Segala kesulitan amatlah dikesali.

Sekian, terima kasih.

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10