mysms

PERKHIDMATAN MySMS PTGPP

Perkhidmatan Information On Demand (IOD)

PERKHIDMATAN

PANDN PENGGUNAAN

klumat Perhubungan Jabatan

Taip GOVPG PTG dan SMS Ke 15888

Semakan Status Pembayaran Cukai Tanah Tahun Semasa
MENGGUNAKAN NOMBOR AKAUN CUKAI TANAH 

GOVPG PTGCUKAI <NOMBOR AKAUN CUKAI TANAH>

 CONTOH: GOVPG PTGCUKAI 990012345678 & SMS KE 15888 

* Setiap mesej yang dihantar akan dicaj RM0.15. Setiap mesej yang diterima akan dicaj RM0.20.

* Untuk maklumat lanjut perkhidmatan yang ditawarkan Kerajaan Negeri Pulau Pinang, layari http://www.mysms.gov.my/SenaraiPerkhidmatan.aspx , masukkan katakunci GOVPG & klik butang Cari.

Nota
IOD (information on demand)·· : Seperti mendapat status permohonan cth Semakan Saman
DOD (document on demand)··· : Seperti borang perkhidmatan jabatan/agensi yang boleh dipohon secara SMS dan          dokumen dihantar ke e-Mel pengguna.
Broadcast······························ : Sebaran maklumat secara sms kepada seseorang / kumpulan sasar


Perkhidmatan Document On Demand (DOD)

KOD SUBKOD FORMAT PENGHANTARAN
KETERANGAN
GOVPG PTG19G Taip GOVPG PTG19G [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Notis Menarik Balik Kaveat Persendirian (Seksyen 325)
GOVPG PTG18A Taip GOVPG PTG18A [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Membatalkan Pajakan (Seksyen 313)
GOVPG PTGTEMPOH Taip GOVPG PTGTEMPOH [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Polisi Untuk Memanjangkan Tempoh Pegangan Tanah
GOVPG PTG14B Taip GOVPG PTG14B [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Pindahmilik Gadaian (Seksyen 218)
GOVPG PTG17C Taip GOVPG PTG17C [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Melepaskan Isemen (Seksyen 289)
GOVPG PTG19E Taip GOVPG PTG19E [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Amanah (Seksyen 333)
GOVPG PTG30A Taip GOVPG PTG30A [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Bagi Pendaftaran Perletakhakan Statutori Kepentingan Berdaftar Mengenai Tanah (Seksyen 415 (1) (a))
GOVPG PTGNA2 Taip GOVPG PTGNA2 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Sistem Data Tanah Negeri Pulau Pinang- Pertukaran Nama Dan Alamat Pemilik
GOVPG PTGFORM20 Taip GOVPG PTGFORM20 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Cancellation Of The Note Of The Application On The Register Document Title
GOVPG PTG346 Taip GOVPG PTG346 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Memindahkan Harta-Harta - (Transmission) (Seksyen 346(1))
GOVPG PTGWNA2 Taip GOVPG PTGWNA2 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Kebenaran Pemerolehan Tanah/Kepentingan Mengenai Tanah Oleh Syarikat Asing
GOVPG PTGKP51E Taip GOVPG PTGKP51E [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Memajak Tanah Yang Mempunyai Sekatan Kepentingan Bagi Kawasan Perusahaan/Perumahan/Tapak Pencawang Elektrik/Lain-lain
GOVPG PTG19D Taip GOVPG PTG19D [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Pemegang Lien(Seksyen 330)
GOVPG PTGPMC1 Taip GOVPG PTGPMC1 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Kebenaran Pihak Berkuasa Negeri Untuk Memindahmilik Dan Mencagar Tanah-tanah/Bangunan Yang Mempunyai Sekatan Kepentingan
GOVPG PTG15B Taip GOVPG PTG15B [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Pajakan Kecil Tanah (Seksyen 222)
GOVPG PTG19H Taip GOVPG PTG19H [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Menyingkirkan Kaveat Persendirian (Seksyen 326)
GOVPG PTGFORM19 Taip GOVPG PTGFORM19 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Endorsement Of An Application In The Register Document Title
GOVPG PTGKURANG Taip GOVPG PTGKURANG [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Pengurangan Cukai Sewa Tanah/Tunggakan/Denda Lewat

KOD SUBKOD FORMAT PENGHANTARAN
KETERANGAN
GOVPG PTG16B Taip GOVPG PTG16B [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Gadaian (Seksyen 242) - Menjamin Pembayaran Wang Bermasa
GOVPG PTGFORM1 Taip GOVPG PTGFORM1 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Application For Alienation Of State Land (Section 76 National Land Code)
GOVPG PTG15A Taip GOVPG PTG15A [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Pajakan Tanah (Seksyen 221)
GOVPG PTG19B Taip GOVPG PTG19B [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Memasukan Kaveat Persendirian(Seksyen 323)
GOVPG PTG16N Taip GOVPG PTG16N [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Melepaskan Gadaian (Seksyen 278)
GOVPG PTGPMC2 Taip GOVPG PTGPMC2 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Memindahmilik Dan Mencagar Tanah Kawasan Perusahaan
GOVPG PTGFORM21 Taip GOVPG PTGFORM21 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Endorsement Of Memorial Of Surrender
GOVPG PTG12A Taip GOVPG PTG12A [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Menyerahkan Balik Tanah (Seksyen 197)
GOVPG PTG15C Taip GOVPG PTG15C [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Penyerahan Balik Pajakan (Seksyen 239)
GOVPG PTG17A Taip GOVPG PTG17A [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Pemberian Isemen (Seksyen 286)
GOVPG PTG5A Taip GOVPG PTG5A [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Notice That Land Revenue Is Due (Section 81 and 82)
GOVPG PTG14A Taip GOVPG PTG14A [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Pindahmilik Tanah, Bahagian Atau Pajakan (Seksyen 215, 217, 218)
GOVPG PTGWNA1 Taip GOVPG PTGWNA1 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Kebenaran Pemerolehan Tanah/Kepentingan Mengenai Tanah Oleh Warganegara Asing
GOVPG PTG30B Taip GOVPG PTG30B [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Bagi Pendaftaran Perletakhakan Statutori Kepentingan Boleh Daftar Mengenai Tanah (Seksyen 415 (1) (b))
GOVPG PTG16A Taip GOVPG PTG16A [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Gadaian (Seksyen 242) - Menjamin Pembayaran Wang Pokok
GOVPG PTG18C Taip GOVPG PTG18C [Emel anda] & SMS ke 15888.

Borang Perakuan Pembayaran Yang Kena Dibayar Atas Gadaian (Seksyen 314)

 PENGURUSAN TANAH
(Klik tab di bawah untuk maklumat lanjut)

Urusan

Penguatkuasaan

Berikut adalah aktiviti-aktiviti penguatkuasaan yang dijalankan oleh Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang(PTGPP):
   
Rondaan, pemantauan dan penguatkuasaan bagi membenteras kesalahan-kesalahan yang dilakukan di bawah Kanun Tanah Negara (KTN).
   
Siasatan/Tangkapan/Pendakwaan.
   
Penguatkuasaan.
   
Operasi Bersepadu Pencemaran Alam Sekitar
   
Notis Seksyen 425 di bawah Kanun Tanah Negara (KTN).
   
Mesyuarat penyelarasan bersama agensi Kerajaan berkaitan seperti MBPP, PBAPP, Polis DiRaja Malaysia (PDRM) dan Tenaga Nasional Berhad (TNB).
     
Teknikal
   
Melaksanakan tugas penyaksian bagi urusan urusniaga dan bukan urusniaga tanah.
   
Memproses permohonan perizaban tanah dan pembatalan perizaban tanah dan pajakan tanah di bawah Seksyen 62, 63 dan 64 KTN.
   
Menyediakan pelan untuk jualan kepada orang awam/pelanggan.

 

Kadar Bayaran/Fi

Kesalahan-Kesalahan Di Bawah Kanun Tanah Negara (KTN) 1965

Tindakan Unit Penguatkuasaan

BIL

SEKSYEN
KESALAHAN
PENALTI / DENDA
1.
127

Melanggar syarat tetap dan jenis-jenis penggunaan tanah

Denda tidak melebihi RM500.00 dan denda tambahan tidak kurang dari RM100.00 bagi tiap-tiap hari pelanggaran berterusan.

Tanah dirampas.

2.
403

Mengganggu, merosakkan, memindah tanda sempadan dan lain-lain.

Denda tidak melebihi RM500.00 atau membayar kos pemulihan
3.
425 (1) (a), (b), (c)

Penerokaan/pendudukan tanpa sah

(i) Menduduki/membina bangunan

(ii) Menerang/menanam

(iii) Memotong/mengalih kayu-kayan

Denda tidak melebihi RM10,000.00 atau penjara tidak lebih 1 tahun atau kedua-dua sekali

Sek. 425 (1)

4.
425 (1A)

Bersubahat melakukan kesalahan di bawah Sek. 425 (1) (a), (b), (c)

Denda tidak melebihi RM10,000.00 atau penjara tidak lebih 1 tahun atau kedua-dua sekali
5.
425A
Menggunakan ruang udara tanpa permit
Denda tidak melebihi RM2,000.00 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-dua sekali.
6.
426 (1)
Mengeluar/mengalih atau mengangkut bahan-bahan batuan tanpa permit.
Dan sebagai tambahan boleh dikenakan bayaran sejumlah wang bersamaan nilai bahan-bahan yang dikeluarkan atau dirosakkan kepada Pihak Berkuasa Negeri.
7.
426 (1A)
Memiliki, menyimpan bahan-bahan batuan di bawah Sek. 426 (1) tanpa kebenaran.
Denda tidak melebihi RM10,000.00 atau penjara tidak lebih dari 1 tahun atau kedua-dua sekali.
8.
426 (1B)
Bersubahat melakukan kesalahan di bawah Sek. 426 (1) dan Sek. 426 (1A)
Denda tidak melebihi RM10,000.00 atau penjara tidak lebih dari 1 tahun atau kedua-dua sekali.
9.
427 (1)
Membiar binatang ternakan meragut rumput di atas tanah kerajaan/rizab
Denda tidak lebih dari RM100.00
10.
428 (2)

Menghalang hak lalulalang Pentadbir Tanah / Awam

(i) Jalan awam

(ii) Aliran air

(iii) Tempat Awam

 

Garis Panduan

 

"Dalam Tindakan Pengemaskinian Maklumat"


 
 
  
 
PENDAFTARAN TANAH
(Klik tab di bawah untuk maklumat lanjut)
 

Urusan

 
  •  
Mengurus Kutipan Cukai Tanah
 
  •  
Mengurus Lain-lain Kutipan Hasil Tanah - Premium,  Pelan , Permit, Deposit dan lain-lain.

Perkhidmatan Kaunter

Urusan

Nombor Kaunter

Waktu Urusan

Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang
Aras 22, 10000 Komtar Pulau Pinang No. Tel: 04-6505214

Pertanyaan & Kutipan Hasil

Hasil

Isnin – Khamis 8.00 pagi – 5.00 petang

Jumaat 8.00 pagi – 12.15 t/hari 2.45 petang - 5.00 petang

Kadar Bayaran/Fi

"Dalam Tindakan Pengemaskinian Maklumat"

Garis Panduan

 
 
(Klik pada ikon pdf untuk download )
 
BIL.
TAJUK
MUAT TURUN
1

Panduan Pembayaran Cukai Tanah Atas Talian Melalui eTanah ATAU eBayar

pdf icon
2

Manual Pengguna Pembayaran Cukai Tanah Melalui Portal eTanah

pdf icon

Maklumat Am

Berikut adalah maklumat- maklumat am yang terdapat pada Bahagian Hasil di Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang:
   
Bayaran cukai tanah dikenakan hanya satu (1) kali setiap tahun .
   
Sila bawa bil cukai tanah semasa (jika ada), ataupun salinan suratan hakmilik serta butir-butir mengenai harta anda (mukim, bentuk hakmilik, no. hakmilik dan no. lot tanah berkenaan) serta wang bayaran yang secukupnya.
   
Pemilik-pemilik tanah adalah diingatkan supaya tidak membayar cukai tanah kepada sesiapa pun selain daripada mereka yang telah diamanahkan oleh pihak kerajaan untuk mengutip bayaran cukai tanah.
   
Bagi pemilik tanah yang memerlukan resit bayaran cukai bagi tujuan urusniaga adalah dinasihatkan untuk membayar secara tunai / bank draf / wang pos / kiriman wang sahaja. Ini kerana pembayaran dengan cek persendirian / cek syarikat hanya akan diakui sah apabila cek telah dijelaskan oleh bank pembayar melalui laporan Jabatan Akauntan Negara.
   
Pembayar cukai hendaklah memastikan resit dikeluarkan selepas bayaran dibuat. Resit bayaran tersebut hendaklah disimpan untuk rujukan bagi urusan berkaitan. Sebarang kehilangan resit bayaran, pemilik boleh mendapatkan salinan sah resit cukai tanah tersebut dengan kadar bayaran yang telah ditetapkan.
   
Pengenaan denda lewat akan dikenakan jika pembayaran dibuat selepas 31 Mei .
 
 
 PENGURUSAN TANAH
(Klik tab di bawah untuk maklumat lanjut)

Urusan

   
Permohonan Untuk Memecah Sempadan Tanah,  Seksyen 137 KTN
   
Permohonan Untuk Memecah Bahagi Tanah, Seksyen 142 KTN
   
Permohonan Untuk Penyatuan Tanah Tanah, Seksyen 148 KTN
   
Permohonan Untuk Menyerah Balik Sebahagian Tanah, Seksyen 200 KTN

Perkhidmatan Kaunter

Urusan

Nombor Kaunter

Waktu Urusan

Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang
Aras 22, 10000 Komtar Pulau Pinang
No. Tel: 04-6505103

Permohonan & Pertanyaan

Pembangunan

Isnin – Khamis
8.00 pagi – 5.00 petang

Jumaat
8.00 pagi – 12.15 t/hari
2.45 petang - 5.00 petang

 
Kadar Bayaran/Fi - Foreigner

 

Kadar Bayaran Proses Yang Dikenakan Mengikut Kategori

(Urusan Pindahmilik Tanah oleh Warganegara Asing / Syarikat Asing)

KATEGORI
KADAR
A. PERMOHONAN UNTUK KEDIAMAN
Bayaran Proses

- RM10,000.00 per lot (Permohonan daripada individu)

- RM20,000.00 per lot (Permohonan daripada syarikat)

- RM2,000.00 per lot (Permohonan daripada PR)

Bayaran Kelulusan
Company (Foreigner) / Individuals (Foreigner)

- 3% daripada nilai perolehan hartanah dengan harga kawalan minima mengikut jenis ;

a) Berstrata = RM 1 juta bagi kawasan Pulau dan Seberang Perai

b) 'Landed' = RM2 juta bagi kawasan Pulau dan RM1 juta bagi kawasan Seberang Perai.

Individuals (Foreigner) / Individuals di bawah program 'Malaysia My Second Home' (MM2H)
- 3% daripada nilai perolehan hartanah dengan harga kawalan minima RM500,000.00 (terhad kepada pembelian 2 unit sahaja dengan bukti kelulusan daripada Kementerian Pelancongan)
Individuals (Permanent Resident)
- 3% daripada nilai perolehan hartanah dengan harga kawalan minima RM 250,000.00
Rayuan

- RM2,000.00 per lot (Permohonan daripada individu)

- RM4,000.00 per lot (Permohonan daripada syarikat)

B. PERMOHONAN UNTUK PERNIAGAAN
Bayaran Proses

- RM20,000.00 per lot (Permohonan daripada individu)

- RM40,000.00 per lot (Permohonan daripada syarikat)

- RM4,000.00 per lot (Permohonan daripada PR)

Bayaran Kelulusan
Company (Foreigner) / Individuals (Foreigner)

- 3% daripada nilai perolehan hartanah dengan harga kawalan minima mengikut jenis ;

a) Berstrata = RM 1 juta bagi kawasan Pulau dan Seberang Perai

b) 'Landed' = RM2 juta bagi kawasan Pulau dan RM1 juta bagi kawasan Seberang Perai.

Individuals (Foreigner) / Individuals di bawah program 'Malaysia My Second Home' (MM2H)
- 3% daripada nilai perolehan hartanah dengan harga kawalan minima RM500,000.00 (terhad kepada pembelian 2 unit sahaja dengan bukti kelulusan daripada Kementerian Pelancongan)
Individuals (Permanent Resident)
- 3% daripada nilai perolehan hartanah dengan harga kawalan minima RM 250,000.00
Rayuan

- RM4,000.00 per lot (Permohonan daripada individu)

- RM8,000.00 per lot (Permohonan daripada syarikat)

C. PERMOHONAN UNTUK PERTANIAN
Bayaran Proses

- RM20,000.00 per lot (Permohonan daripada individu)

- RM40,000.00 per lot (Permohonan daripada syarikat)

- RM4,000.00 per lot (Permohonan daripada PR)

Bayaran Kelulusan
Company (Foreigner) / Individuals (Foreigner)

- 3% daripada nilai perolehan hartanah dengan harga kawalan minima mengikut jenis ;

a) Berstrata = RM 1 juta bagi kawasan Pulau dan Seberang Perai

b) 'Landed' = RM2 juta bagi kawasan Pulau dan RM1 juta bagi kawasan Seberang Perai.

Individuals (Foreigner) / Individuals di bawah program 'Malaysia My Second Home' (MM2H)
- 3% daripada nilai perolehan hartanah dengan harga kawalan minima RM500,000.00 (terhad kepada pembelian 2 unit sahaja dengan bukti kelulusan daripada Kementerian Pelancongan)
Individuals (Permanent Resident)
- 3% daripada nilai perolehan hartanah dengan harga kawalan minima RM 250,000.00
Rayuan

- RM8,000.00 per lot (Permohonan daripada individu)

- RM16,000.00 per lot (Permohonan daripada syarikat)

D. PERMOHONAN UNTUK INDUSTRI
Bayaran Kelulusan
Company (Foreigner) / Individuals (Foreigner)

Dikecualikan

Individuals (Foreigner) / Individuals di bawah program 'Malaysia My Second Home' (MM2H)
Dikecualikan
Individuals (Permanent Resident)
Dikecualikan

Garis Panduan

 
 
(Klik pada ikon pdf untuk download )
 
BIL.
TAJUK
MUAT TURUN
1

Permohonan Pemberimilikan Tanah Kerajaan

pdf icon
2

Lesen Pendudukan Sementara

pdf icon
3

Tukar Syarat Tanah

pdf icon
4

Mengeluarkan Tanah Dari Kawasan Tanah Bukit yang Diwartakan

pdf icon
5

Enakmen Air 1967

pdf icon
6

Permit

pdf icon
7

Perizaban Tanah

pdf icon
8

Pecah Sempadan

pdf icon
9

Pecah Bahagian

pdf icon
10

Penyatuan Tanah

pdf icon
11

Penyerahan dan Pemberimilikan Semula

pdf icon
12

Kebenaran Pindahmilik / Mencagar / Memajak

pdf icon
13

Perolehan Tanah Oleh Warganegara Asing

pdf icon

 
 
  
 
PENDAFTARAN TANAH
(Klik tab di bawah untuk maklumat lanjut)
 

Urusan

   
Permohonan Pecah Bahagi Bangunan Seksyen 9 dan 10 Akta Hakmilik Strata / Permit Ruang Udara / Mengklasifikasikan Rumah Kos Rendah / Tukar Syarat
   
Permohonan Daftarai Strata (Strata Roll)
   
Permohonan Penentuan Formula Unit Syer (PPFUS)

Perkhidmatan Kaunter

Urusan

Nombor Kaunter

Waktu Urusan

Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang
Aras 3, 10000 Komtar, Pulau Pinang No. Tel: 04-6505217

Hakmilik Strata

 1,2 dan 3

Isnin – Khamis 8.00 pagi – 5.00 petang

Jumaat 8.00 pagi – 12.15 t/hari 2.45 petang - 5.00 petang

Kadar Bayaran/Fi

"Dalam Tindakan Pengemaskinian Maklumat"

Garis Panduan

 

"Dalam Tindakan Pengemaskinian Maklumat"

 

LANDS AND MINES OFFICE PENANG
Level 3, 19, 21 and 22, 10000 KOMTAR,
Penang, Malaysia.
Tel: +604-6505211
Faks: +604-2619588
eMail: webptg[at]penang[dot]gov[dot]my

Copyright © 2013-2016 Lands and Mines Office Penang.
Information Technology Division.
Best view, please use Internet Explorer 11 or higher, Mozilla Firefox 27.0.1 or higher,Safari and Google Chrome with resolution 1280x800 pixels or higher.

Last Updated On:

15 April 2024 | 11:50 AM

  QRCurve

  

Harap Maaf, sistem daftar masuk pengguna tidak boleh beroperasi buat masa ini.

Segala kesulitan amatlah dikesali.

Sekian, terima kasih.

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10