MyID

 

NAMA PERKHIDMATAN YANG SUDAH MENGGUNAKAN MyID

1 Permohonan Pengemaskinian Maklumat Pembayar Bil Cukai Tanah Semakan status permohonan adalah menggunakan No. KP seperti tertera di MyKad. Semakan Online boleh dicapai melalui pautan Semak Permohonan Mengemaskini Maklumat Pembayar Cukai Tanah di http://ptg.penang.gov.my/ptgbil
2

Semakan Kebenaran PindahMilik Tanah

Pertanyaan status permohonan menggunakan MyID pemohon melalui sistem eTanah
3 Semakan  Kebenaran Cagar Tanah
4


Semakan Kebenaran Pajakan/Pajakan Kecil

ONLINE STATISTICS 2022

BIL NAMA PERKHIDMATAN TAHUN 2022
JAN FEB MAC APR MAY JUN JUL OGS SEP OCT NOV DEC
1 Pembayaran Cukai Tanah Online/Cukai Petak 81,807 42,118  18,005  15,427 28,723  4,519  3,235  5,906  3,018 1,890  1,306 1,129
2 Cetak Semula Resit Bayaran Cukai Tanah Online/Cukai Petak 778 336  292  201 263  14 21  44  1  3 6  9
3 Permohonan Pengemaskinian Maklumat Bil Cukai Online (PTGBil) 1033  619  409  319  353 219  213   228 178 151  150 171

[ Last Updated On 04 JAN 2023 ]

 

go greensmall

PTG D'Online
 
User Information, SSO (Single Sign On) is use to login PTGPP's Applicatons System
 
INOVASI & INISIATIF ICT PTGPP
[ INTERNET ]
PTGPP ICT INOVASI & INISIATIF
[ INTERNET ]
( Click the tab below to read further information)

PTGUpFile

PTGUpFile20Banner

PTGUpFile
(PTG Penang Upload File System)

The ICT initiative & innovation as facility to upload & download files to fulfill PTG Development Division managing & transfering LANDCOM documents. The system to help them to solve files delivery & management from/to Distric Office & PTG. No need to use manual method anymore to transfer files using CD delivery / pen drive / email (large problem file size not support) .

PTGSmat

PTGSmat20bannerPTGSmat

(Sistem Maklumat Pegawai dan Kakitangan PTG Pulau Pinang)

Merupakan inisiatif & inovasi ICT sebagai Sistem Maklumat Khas untuk Pegawai dan Kakitangan PTG Pulau Pinang untuk Bahagian Khidmat Pengurusan PTG.Ia yang berfungsi untuk mengumpul dan mengurus profail pegawai dan kakitangan PTG. Ia diintegrasikan dengan Portal Rasmi PTG Pulau Pinang sebagai direktori kakitangan untuk makluman orang ramai dan warga PTG serta untuk muat naik/turun borang-borang online PTG. Selain itu ia juga mempunyai Maklumat Aktiviti Jabatan, Ruangan Motivasi Pekerja, Senarai Hari Lahir Auto Pegawai dan Kakitangan dan sebagainya. Akan datang akan dibangunkan pelbagai lagi modul baru seperti tempahan bilik mesyuarat, tempahan kenderaan pejabat dan log masuk stor PTG.

PTGKuari

PTGKuari20Banner PTGKuari

(Sistem Maklumat Kuari PTG Pulau Pinang)

Ia juga salah satu lagi inisiatif & inovasi ICT untuk Bahagian Pembangunan PTG untuk merekod semua data-data Kuari dan boleh digunakan untuk rujukan oleh PTG dan Pejabat Daerah di Pulau Pinang. Maklumat Kuari termasuk dokumen dan gambar-gambar lokasi juga boleh diperolehi melalui sistem ini. Ia dapat dijadikan sebagai pangkalan data berpusat untuk rujukan maklumat Kuari di Pulau Pinang.

PTGBil

PTGBil20bannerPTGBil

(Sistem Permohonan Pengemaskinian Maklumat Bil Cukai Tanah PTG Pulau Pinang)

Sistem PTGBil merupakan satu medium yang membolehkan orang awam (pengguna) membuat permohonan pengemaskinian maklumat pada bil cukai tanah dan menyemak status permohonan tersebut secara online menggunakan kad pengenalan (MyID) dan nombor pengenalan lain. Permohonan pengemaskinian maklumat-maklumat pembayar cukai tanah adalah seperti nama pembayar, nombor kad pengenalan, alamat penghataran bil cukai tanah, nombor telefon, telefon bimbit dan e-Mel. Pengemaskinian data akan dibuat pada Sistem e-TANAH & maklumat asal yang dimasukkan pengguna setelah permohonan disahkan tepat & betul oleh pegawai/kakitangan yang bertugas. Akan datang, pengguna juga boleh membuat persetujuan untuk menerima bil cukai tanah melalui e-Mel dan lain-lain maklumat serta notifikasi dari PTG Pulau Pinang.

 
PTGPP ICT INOVASI & INISIATIF
[ INTRANET ]
(Hanya boleh diakses dalam rangkaian Penang*NET sahaja)
( Click the tab below to read further information)

PTGendos

PTGendos20banner PTGendos
(Sistem Rekod dan Pemantauan Dokumen Perserahan PTGPP)

PTGendos ini merupakan inisiatif & inovasi ICT untuk memudahkan proses memantau dan merekod semua proses perserahan bagi urusan Urusniaga dan Bukan Urusniaga yang masuk sehingga keluar di Bahagian Strara & Pendaftaran di PTG Pulau Pinang dan sehingga ke proses jilid. Sistem ini digunakan oleh kerani kemasukan untuk membuat kemasukan, pendaftar untuk mengesahkan perserahan, kerani isihan untuk menyerahkan perserahan kepada pelanggan dan proses rekod dan kerani rekod untuk proses penjilidan dan disimpan perserahan tersebut ke bilik kebal. Setiap dokumen perserahananugerah20inovasi tersebut direkodkan dan dipantau pergerakannya menggunakan sistem ini mengikut tugas pegawai/kakitangan yang melaksanakannya. Sistem ini dan PTG Pulau Pinang telah dinobatkan sebagai Johan Anugerah Inovasi dalam Anugerah Kualiti Sektor Awam Peringkat Negeri Pulau Pinang 2009.

PTGScan

PTGScan20BannerPTGScan
(Sistem Simpanan dan Carian Maklumat Surat PTG Pulau Pinang
)

 

Sistem PTGScan ini dibangunkan untuk Bahagian Khidmat Pengurusan PTG untuk proses kemasukan dan kemaskini surat-surat masuk jabatan. Surat boleh diakses, dibuat carian dan dimuat turun oleh semua warga PTG untuk rujukan, semakan, gantian surat yang hilang, surat asal yang dicari tidak dijumpai dan sebagainya. Dengan adanya sistem ini dapat dijadikan sandaran apabila berlaku keciciran & kehilangan surat asal serta dapat dijadikan pangkalan data koleksi surat jabatan.

 

PTGHelpdesk

PTGHelpdesk20BannerPTGHelpDesk
(Sistem Aduan,Pinjaman Peralatan & Khidmat Rundingan dan Nasihat ICT PTG Pulau Pinang)

PTGHelpdesk adalah sistem yang dibangunkan berkonsepkan knowledge base. Sistem ini mempunyai 3 modul utama iaitu Klinik ICT untuk menerima dan menyelesaikan aduan dan masalah ICT pengguna, Peminjaman Peralatan ICT untuk permohonan peralatan ICT bagi urusan di PTG dan Khidmat Rundingan dan Nasihat ICT untuk mendapatkan Khidmat Rundingan dan Nasihat berkaitan ICT. Sistem ini akan digunakan oleh semua Pegawai dan Kakitangan PTG untuk mendapatkan perkhidmatan ICT dari Bahagian Teknologi Maklumat PTG. Sistem ini juga dapat membantu menepati Piagam Pelanggan Bahagian Teknologi Maklumat PTG.

PTGChateX

PTGChateXnewProjek PTGChateX 

 (Saluran Komunikasi Teks Rasmi PTGPP)

Merupakan satu inisiatif ICT Bahagian Teknologi Maklumat PTGPP untuk meningkatkan tahap & saluran komunikasi antara pegawai dan kakitangan tertentu di semua bahagian di PTG Pulau Pinang dan Pejabat Tanah & Daerah (PTD) menggunakan kaedah mekanisma perisian chat khas untuk kegunaan dalaman PTG dan PTG-PTD.

Selain dari saluran komunikasi e-Mel, SMS dan telefon yang sedia ada, penggunaan kaedah chat dalam urusan rasmi harian amat berkesan dalam proses komunikasi dua hala, banyak hala (broadcast) - pengumuman, kaedah perkongsian fail dalam organisasi, pemantauan pegawai, komunikasi mendatar dan dengan pengurusan atasan dengan lebih cekap di samping dapat meningkatkan produktiviti kerja pegawai & kakitangan PTG.

Skrin Shot

iPadPTG

iPadPTG thumbnail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iPadPTG Online

iPadPTG Online PTGPP merupakansatuGerbangAplikasidanMaklumatyang memudahkanpenyampaiandanperkongsianmaklumatsertamemudahkancapaiankepadasistem-sistemdanaplikasiaplikasidalamandanluarankepadasemuapegawaidankakitangan PTG Pulau Pinang. Iadilancarkanpada  Isnin, 16 Januari 2012 yang lalu.

 

Akses Sistem |Skrin Shot 1|Skrin Shot 2|Skrin Shot 3 |Manual Pengguna

mysms

PERKHIDMATAN MySMS PTGPP

Perkhidmatan Information On Demand (IOD)

PERKHIDMATAN

PANDN PENGGUNAAN

klumat Perhubungan Jabatan

Taip GOVPG PTG dan SMS Ke 15888

Semakan Status Pembayaran Cukai Tanah Tahun Semasa
MENGGUNAKAN NOMBOR AKAUN CUKAI TANAH 

GOVPG PTGCUKAI <NOMBOR AKAUN CUKAI TANAH>

 CONTOH: GOVPG PTGCUKAI 990012345678 & SMS KE 15888 

* Setiap mesej yang dihantar akan dicaj RM0.15. Setiap mesej yang diterima akan dicaj RM0.20.

* Untuk maklumat lanjut perkhidmatan yang ditawarkan Kerajaan Negeri Pulau Pinang, layari http://www.mysms.gov.my/SenaraiPerkhidmatan.aspx , masukkan katakunci GOVPG & klik butang Cari.

Nota
IOD (information on demand)·· : Seperti mendapat status permohonan cth Semakan Saman
DOD (document on demand)··· : Seperti borang perkhidmatan jabatan/agensi yang boleh dipohon secara SMS dan          dokumen dihantar ke e-Mel pengguna.
Broadcast······························ : Sebaran maklumat secara sms kepada seseorang / kumpulan sasar


Perkhidmatan Document On Demand (DOD)

KOD SUBKOD FORMAT PENGHANTARAN
KETERANGAN
GOVPG PTG19G Taip GOVPG PTG19G [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Notis Menarik Balik Kaveat Persendirian (Seksyen 325)
GOVPG PTG18A Taip GOVPG PTG18A [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Membatalkan Pajakan (Seksyen 313)
GOVPG PTGTEMPOH Taip GOVPG PTGTEMPOH [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Polisi Untuk Memanjangkan Tempoh Pegangan Tanah
GOVPG PTG14B Taip GOVPG PTG14B [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Pindahmilik Gadaian (Seksyen 218)
GOVPG PTG17C Taip GOVPG PTG17C [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Melepaskan Isemen (Seksyen 289)
GOVPG PTG19E Taip GOVPG PTG19E [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Amanah (Seksyen 333)
GOVPG PTG30A Taip GOVPG PTG30A [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Bagi Pendaftaran Perletakhakan Statutori Kepentingan Berdaftar Mengenai Tanah (Seksyen 415 (1) (a))
GOVPG PTGNA2 Taip GOVPG PTGNA2 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Sistem Data Tanah Negeri Pulau Pinang- Pertukaran Nama Dan Alamat Pemilik
GOVPG PTGFORM20 Taip GOVPG PTGFORM20 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Cancellation Of The Note Of The Application On The Register Document Title
GOVPG PTG346 Taip GOVPG PTG346 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Memindahkan Harta-Harta - (Transmission) (Seksyen 346(1))
GOVPG PTGWNA2 Taip GOVPG PTGWNA2 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Kebenaran Pemerolehan Tanah/Kepentingan Mengenai Tanah Oleh Syarikat Asing
GOVPG PTGKP51E Taip GOVPG PTGKP51E [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Memajak Tanah Yang Mempunyai Sekatan Kepentingan Bagi Kawasan Perusahaan/Perumahan/Tapak Pencawang Elektrik/Lain-lain
GOVPG PTG19D Taip GOVPG PTG19D [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Pemegang Lien(Seksyen 330)
GOVPG PTGPMC1 Taip GOVPG PTGPMC1 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Kebenaran Pihak Berkuasa Negeri Untuk Memindahmilik Dan Mencagar Tanah-tanah/Bangunan Yang Mempunyai Sekatan Kepentingan
GOVPG PTG15B Taip GOVPG PTG15B [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Pajakan Kecil Tanah (Seksyen 222)
GOVPG PTG19H Taip GOVPG PTG19H [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Menyingkirkan Kaveat Persendirian (Seksyen 326)
GOVPG PTGFORM19 Taip GOVPG PTGFORM19 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Endorsement Of An Application In The Register Document Title
GOVPG PTGKURANG Taip GOVPG PTGKURANG [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Pengurangan Cukai Sewa Tanah/Tunggakan/Denda Lewat

KOD SUBKOD FORMAT PENGHANTARAN
KETERANGAN
GOVPG PTG16B Taip GOVPG PTG16B [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Gadaian (Seksyen 242) - Menjamin Pembayaran Wang Bermasa
GOVPG PTGFORM1 Taip GOVPG PTGFORM1 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Application For Alienation Of State Land (Section 76 National Land Code)
GOVPG PTG15A Taip GOVPG PTG15A [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Pajakan Tanah (Seksyen 221)
GOVPG PTG19B Taip GOVPG PTG19B [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Memasukan Kaveat Persendirian(Seksyen 323)
GOVPG PTG16N Taip GOVPG PTG16N [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Melepaskan Gadaian (Seksyen 278)
GOVPG PTGPMC2 Taip GOVPG PTGPMC2 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Memindahmilik Dan Mencagar Tanah Kawasan Perusahaan
GOVPG PTGFORM21 Taip GOVPG PTGFORM21 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Endorsement Of Memorial Of Surrender
GOVPG PTG12A Taip GOVPG PTG12A [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Menyerahkan Balik Tanah (Seksyen 197)
GOVPG PTG15C Taip GOVPG PTG15C [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Penyerahan Balik Pajakan (Seksyen 239)
GOVPG PTG17A Taip GOVPG PTG17A [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Pemberian Isemen (Seksyen 286)
GOVPG PTG5A Taip GOVPG PTG5A [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Notice That Land Revenue Is Due (Section 81 and 82)
GOVPG PTG14A Taip GOVPG PTG14A [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Pindahmilik Tanah, Bahagian Atau Pajakan (Seksyen 215, 217, 218)
GOVPG PTGWNA1 Taip GOVPG PTGWNA1 [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Kebenaran Pemerolehan Tanah/Kepentingan Mengenai Tanah Oleh Warganegara Asing
GOVPG PTG30B Taip GOVPG PTG30B [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Bagi Pendaftaran Perletakhakan Statutori Kepentingan Boleh Daftar Mengenai Tanah (Seksyen 415 (1) (b))
GOVPG PTG16A Taip GOVPG PTG16A [Emel anda] & SMS ke 15888. Borang Permohonan Untuk Gadaian (Seksyen 242) - Menjamin Pembayaran Wang Pokok
GOVPG PTG18C Taip GOVPG PTG18C [Emel anda] & SMS ke 15888.

Borang Perakuan Pembayaran Yang Kena Dibayar Atas Gadaian (Seksyen 314)

LANDS AND MINES OFFICE PENANG
Level 3, 19, 21 and 22, 10000 KOMTAR,
Penang, Malaysia.
Tel: +604-6505211
Faks: +604-2619588
eMail: webptg[at]penang[dot]gov[dot]my

Copyright © 2013-2016 Lands and Mines Office Penang.
Information Technology Division.
Best view, please use Internet Explorer 11 or higher, Mozilla Firefox 27.0.1 or higher,Safari and Google Chrome with resolution 1280x800 pixels or higher.

Last Updated On:

27 JAN 2023 | 9:11 AM

  QRCurve

  

Harap Maaf, sistem daftar masuk pengguna tidak boleh beroperasi buat masa ini.

Segala kesulitan amatlah dikesali.

Sekian, terima kasih.

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10