Kadar pengguna: 4 / 5

bintang aktifbintang aktifbintang aktifbintang aktifBintang tidak aktif
 

 

MAKLUMAT KORPORAT PEJABAT TANAH DAN GALIAN PULAU PINANG

(Klik tab di bawah untuk maklumat lanjut)

 

Asas Penubuhan

ptgpp imagePejabat Tanah dan Galian Pulau Pinang ditubuhkan sejak negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Penubuhan ini adalah sejajar dengan kehendak perlembagaan dan undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Pulau Pinang.

Pejabat Tanah dan Galian Pulau Pinang merupakan salah satu daripada jabatan dibawah Kerajaan Negeri dengan Pengarah adalah sebagai Ketua Jabatan dan juga selaku Pegawai Pengawal bagi menguruskan hal ehwal kewangan jabatan.

Ianya mengandungi 3 Bahagian, iaitu Pejabat Pengarah, Pengurusan dan Pendaftaran. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Pejabat Tanah dan Galian Pulau Pinang mewujudkan beberapa unit seperti Khidmat Pengurusan, Pembangunan, Perundangan, Audit Pengurusan, Pendaftaran Hakmilik, Hakmilik Strata, Hasil dan Teknologi Maklumat.

 


Visi/Misi

Visi

"Ke Arah Sistem Pengurusan Dan Pentadbiran Tanah Yang Cekap dan Berkesan

Sebagai Pemangkin Pembangunan  Negeri Pulau Pinang"

Misi

"Menyediakan Urusan dan Perkhidmatan Tanah Yang Unggul  Dan Cemerlang Melalui Perancangan, Pelaksanaan, Penyeliaan

Serta Pematuhan Ke atas Undang-undang Dan Peraturan Tanah"Objektif

"Mewujudkan Sistem Pengurusan dan Pentadbiran Tanah Yang Berkualiti, Cekap dan Berkesan"

Tab Nilai Teras

 • Pelanggan Diutamakan
 • Telus dan Amanah Dalam Urusan
 • Gigih Dan Berhemah Tinggi
 • Profesional Dan Dinamik
 • Produktiviti Yang Tinggi Dan Kualiti Asas Amalan

Fungsi

 • Sebagai Urusetia kepada Jawatankuasa Tanah Negeri bagi memproses semua permohonan tanah
 • Membantu Kerajaan Negeri Merangka Dasar Tanah Negeri.
 • Menentukan Pengurusan Tanahdi Negeri Pulau Pinang dilaksanakan mengikut undang-undang dan dasar yang ditetapkan oleh kerajaan.
 • Menentukan hasil tanah dipungut dengan cara yang berkesan dan Sistematik.
 • Menentukan supaya tanah digunakan mengikut peraturan dan undang-undang selaras dengan hasrat untuk menghasilkan faedah yang optima kepada rakyat dan kerajaan.
 • Menyimpan, menyelenggara dan mengemaskini rekod-rekod hakmilik tanah supaya berada dalam keadaan baik, kemas dan selamat.

Punca Kuasa

 • Seksyen 12, Kanun Tanah Negara Akta 56 (1965)
 • Peraturan Tanah Negeri Pulau Pinang 1960
 • Akta Hakmilik Strata 1985
 • Perlembagaan Persekutuan Perkara 83-91 dengan Perkara 13
 • Land Conservation Act 3/1960

 

PEJABAT TANAH DAN GALIAN PULAU PINANG
Paras 3, 19, 21 dan 22, 10000 KOMTAR,
Pulau Pinang, Malaysia.
Tel: +604-6505211
Faks: +604-2619588
eMel: webptg[at]penang[dot]gov[dot]my

Hakcipta Terpelihara © 2013-2016
Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Pulau Pinang. BahagianTeknologi Maklumat.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 11 ke atas, Mozilla Firefox 27.0.1 ke atas,Safari dan Google Chrome dengan resolusi melebihi 1280 x 800 pixels.

Tarikh & Masa Kemaskini:

15 April 2024 | 11:50 AM

 QRCurve

 

Harap Maaf, sistem daftar masuk pengguna tidak boleh beroperasi buat masa ini.

Segala kesulitan amatlah dikesali.

Sekian, terima kasih.

Pilihan Bahasa | Bahasa Lain

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10