SOALAN LAZIM BERKAITAN PEMBANGUNAN TANAH
(Untuk muat turun soalan lazim ini, sila klik DISINI)
 
 
 
 
arrow
Soalan:
Adakah tanah pertanian di bawah 1 ekar boleh di pecah bahagian?
 
Jawapan:
 
Boleh
 
arrow
Soalan:
Bolehkah tanah-tanah pegangan pajakan dan pegangan kekal dikemukakan bersekali untuk permohonan penyerahan dan pemberimilikan semula tanah di bawah Seksyen 204D Kanun Tanah Negara 1965 bagi mendapatkan satu (1) plot?
 
Jawapan:

Boleh dan perlu dibawa untuk pertimbangan serta kelulusan Pihak Berkuasa Negeri.

 
arrow
Soalan:
Bolehkah tanah-tanah pertanian dikemukakan untuk permohonan penyerahan dan pemberimilikan semula tanah di bawah Sekseyn 204D Kanun Tanah Negara 1965?
 
Jawapan:
Boleh dan perlu dibawa untuk pertimbangan serta kelulusan Pihak Berkuasa Negeri.
 
arrow
Soalan:
Bolehkah permohonan pecah sempadan tanah di bawah Seksyen 137 Kanun Tanah Negara 1965 di proses sekiranya dokumen hakmilik tanah adalah hakmilik sementara?
 
Jawapan:
Boleh berdasarkan pindaan Akta A1104. Makan, Seksyen 137, Kanun Tanah Negara 1965 perlu dibawca bersekali dengan Seksyen 183 Kanun Tanah Negara 1965.
 
arrow
Soalan:
Bolehkah permohonan penyatuan tanah dibawah Seksyen 146, Kanun Tanah Negara 1965 diproses sekiranya lot-lot yang terlibat mempunyai status pegangan pajakan dan pegangan kekal?
 
Jawapan:
Boleh dan perlu dibawa untuk pertimbangan serta kelulusan Pihak Berkuasa Negeri.
 
arrow
Soalan:
Saya telah menerima surat daripada Pejabat Tanah dan Galian memaklumkan mengenai keputusan permohonan tanah. Apakah tindakan susulan saya perlu buat?
 
Jawapan:
Pihak tuan/puan perlu merujuk kepada Pejabat Daerah dan Tanah yang berkenaan untuk mendapatkan surat keputusan permohonan tanah. Pejabat Tanah dan Galian hanya menyampaikan keputusan kepada Pejabat Daerah dan Tanah.
 
arrow
Soalan:
Saya telah mengemukakan permohonan tanah yang sama beberapa kali namun ditolak dan tidak dinyatakan sebab penolakan perumahan tersebut.
 
Jawapan:
Semua keputusan bagi permohonan tanah akan dibuat oleh Pihak Berkuasa Negeri dimana terpulang kepada budi bicara Pihak Berkuasa Negeri untuk menyatakan sebab-sebab penolakan atau tidak.
 
arrow
Soalan:
Berapakh bayaran proses permohonan pindahmilik dan mencagar yang dikenakan bagi kategori tanah "perindustrian"?
 
Jawapan:
0.1% daripada harga jualan berdasarkan ringgit yang hampir dan minimum bayaran yang dikenakan adalah RM300.00 bagi permohonan pindahmilik manakala untuk cagar caj yang dikenakan adalah 0.1% daripada harga cagaran berdasarkan ringgit yang hamir dan minimum bayaran adalah RM300.00.
 
arrow Soalan:

Sekatan kepentingan adalah "Pg.Sec.6153 (33)/29/9/67, dicagar, pajak, pajakan kecil atau dilupuskan tanpa kebenaran Pihak Berkuasa Negeri daripada Pihak Berkuasa Negeri".

Apakah maksud sekatan tersebut dan adakah hartanah ini perlu mendapatkan surat kebenaran 'consent Pihak Berkuasa Negeri'?

  Jawapan:
Sekatan tersebut membawa maksud sebarang urusniaga yang hendak dilakukan perlulah mendapatkan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri.
 
arrow
Soalan:
Berapakah bayaran proses yang terkini bagi permohonan perolehan hartanah oleh warganegara / syarikat asking bagi memiliki hartanah di Pulau Pinang?
 
Jawapan:
Bayaran proses bagi permohonan untuk memindah milik tanah oleh warganegara asing / syarikat asing yang berkuatkuasa mulai 01.03.2013 adalah seperti berikut dan bayaran hendaklah dikemukakan kepada Pengarah Tanah dan Galian Negeri Pulau Pinang.
   
KATEGORI
KADAR BAYARAN
(a) Permohonan untuk kediaman

- RM10,000.00 per lot (Permohonan daripada individu)

-RM20,000.00 per lot (Permohonan daripada syarikat)

-RM2,000.00 per lot (Permohonan daripada PR)

(b) Permohonan untuk perniagaan

- RM20,000.00 per lot (Permohonan daripada individu)

-RM40,000.00 per lot (Permohonan daripada syarikat)

-RM4,000.00 per lot (Permohonan daripada PR)

(c) Permohonan untuk pertanian

- RM20,000.00 per lot (Permohonan daripada individu)

-RM40,000.00 per lot (Permohonan daripada syarikat)

-RM4,000.00 per lot (Permohonan daripada PR)

 
 

PEJABAT TANAH DAN GALIAN PULAU PINANG
Paras 3, 19, 21 dan 22, 10000 KOMTAR,
Pulau Pinang, Malaysia.
Tel: +604-6505211
Faks: +604-2619588
eMel: webptg[at]penang[dot]gov[dot]my

Hakcipta Terpelihara © 2013-2016
Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Pulau Pinang. BahagianTeknologi Maklumat.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 11 ke atas, Mozilla Firefox 27.0.1 ke atas,Safari dan Google Chrome dengan resolusi melebihi 1280 x 800 pixels.

Tarikh & Masa Kemaskini:

15 April 2024 | 11:50 AM

 QRCurve

 

Harap Maaf, sistem daftar masuk pengguna tidak boleh beroperasi buat masa ini.

Segala kesulitan amatlah dikesali.

Sekian, terima kasih.

Pilihan Bahasa | Bahasa Lain

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10