Bahagian Pendaftaran Tanah

 
  
 
PENDAFTARAN TANAH
(Klik tab di bawah untuk maklumat lanjut)
 

Urusan

 
 •  
Pendaftaran Hakmilik
 
 •  
Pindahmilik Tanah, Bahagian atau Pajakan
 
 •  
Pindahmilik Gadaian
 
 •  
Gadaian (untuk menjamin pembayaran wang pokok)
 
 •  
Gadaian (untuk menjamin pembayaran wang bermasa)
 
 •  
Melepas Gadaian/Pelepasan Cagaran
 
 •  
Pajakan Tanah
 
 •  
Pajakan Kecil Tanah
 
 •  
Penyerahan Balik Pajakan
 
 •  
Permohonan daripada Pemegang Gadaian mendapat Perintah Jualan
 
 •  
Perintah Jualan atas permnitaan Pemegang Gadaian
 
 •  
Perakuan Jual oleh Pentadbir Tanah
 
 •  
Pemberian Ismen
 
 •  
Melepaskan Ismen
 
 •  
Permohonan untuk membatalkan Pajakan
 
 •  
Permohonan untuk membatalkan Gadaian
 
 •  
Permohonan untuk membatalkan Ismen
 
 •  
Permohonan untuk memasukkan Kaveat Persendirian
 
 •  
Notis berkenaan cadangan hendak memotong Kaveat
 
 •  
Permohonan untuk memasukkan Kaveat Pemegang Lien
 
 •  
Permohonan untuk memasukkan Kaveat Amanah
 
 •  
Kemasukan Kaveat Pendaftar
 
 •  
Notis untuk menarik balik Kaveat Persendirian

Perkhidmatan Kaunter

Urusan

Nombor Kaunter

Waktu Urusan

Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang
Aras 3, 10000 Komtar, Pulau Pinang No. Tel: 04-6505499

Pertanyaan / Pengambilan Nombor Giliran / Pas Pelawat

 5

Isnin – Khamis 8.00 pagi – 5.00 petang

Jumaat 8.00 pagi – 12.15 t/hari 2.45 petang - 5.00 petang

Carian / Salinan Sah

4

Kaunter Biasa - melebihi 1 urusan

 6, 7, 8, 9 dan 11

Kaunter Fastlane - terhad kepada 1 urusan sahaja

 10

Kadar Bayaran/Fi - B

Kadar Bayaran Mengikut Penang Land Rules 2005 (Pindaan 2013)

Jenis Perserahan 'B'

(Untuk muat turun kadar bayaran/fi ini, sila klik DISINI)

BIL

PERIHAL
KADAR

RUJUKAN PENANG LAND RULES 2005 (PINDAAN 2013) (PERENGGAN)

1.
Pembatalan Gadaian
RM 150
37
2.
Gadaian Cukai Estet
0  
3.
Melepaskan Gadaian Cukai Estet
0  
4.
Pembatalan Gadaian Pajakan/Pajakan kecil
RM 150
37
5.
Pembatalan Ismen
RM 150
41
6.
Perintah Jual Mahkamah Tanpa Gadaian
RM 100
84
7.
Pembatalan Kaveat Amanah
RM 300
50
8.
Kaveat Amanah Atas Kepentingan
RM 300
46
9.
Kaveat Amanah Atas Syer
RM 300
46
10.
Kaveat Amanah Atas Tanah
RM 300
46
11.
Kaveat Pemegang Lien atas Kepentingan
RM 300
45
12.
Kaveat Pemegang Lien atas Syer
RM 300
45
13.
Kaveat Pemegang Lien atas Tanah
RM 300
45
14.
Menarik Balik Kaveat Pemegang Lien
RM 300
49
15.
Pembatalan Kaveat Persendirian (Cancellation)
RM 100
78
16.
Kaveat Persendirian atas Kepentingan
RM 300
44
17.
Pemotongan Kaveat Persendirian Atas Perintah Mahkamah
RM 100
84
18.
Pemotongan Kaveat Persendirian (Removal)
0  
19.
Cadangan Pemotongan Kaveat Persendirian (Removal)
RM 300
47
20.
Kaveat Persendirian Atas Petak
RM 300
44
21.
Kaveat Persendirian atas Syer
RM 300
44
22.
Kaveat Persendirian atas Tanah
RM 300
44
23.
Tarikbalik Kaveat Persendirian (Withdrawal)
RM 300
48
24.
Perlanjutan Tempoh Kaveat
RM 100
84
25.
Perlanjutan Tempoh Perintah Larangan
RM 100
84
26.
Pembatalan Mortgage
0  
27.
Perletakhakan Berkanun
 
13
28.
Pembatalan Endosmen oleh Mahkamah
RM 100
84
29.
Perletakhakan Berkanun - Borang 30A(Kerajaan Persekutuan)
RM 100
82
30.
Perletakhakan Berkanun - Borang 30B(Kerajaan Persekutuan)
RM 100
82
31.
Perletakhakkan Sebahagian Tanah Dibawah Akta Dadah Merbahaya
0  
32.
Perletakhakan Seluruh Tanah Dibawah Akta Dadah Merbahaya
0  
33.
Perletakhakan Kepada Danaharta
0
sek 5C KTN
34.
Perintah Pembatalan hakmilik oleh mahkamah
RM 100
84
35.
Perletakhakan Oleh Mahkamah
RM 100
77
36.
Perletakhakan Oleh Mahkamah Atas Kepentingan
RM 100
77
37.
Perletakhakan Oleh Mahkamah Atas Syer
RM 100
77
38.
Perletakhakan Oleh Mahkamah Atas Tanah
RM 100
77
39.
Pembatalan Pajakan
RM 150
40
40.
Pembatalan Pajakan Kecil
RM 150
40
41.
Pembatalan Perintah Larangan
RM 100
84
42.
Perintah Larangan atas Kepentingan
RM 100
84
43.
Perintah Larangan atas Syer
RM 100
84
44.
Perintah Larangan atas Tanah
RM 100
84
45.
Perintah Mahkamah Batal Kaveat Usang
   
46.
Perintah Mahkamah Daftar Perserahan Telah Ditolak/Batal
RM 100
84
47.
Perintah Mahkamah Halang Pembatalan Endosan
RM 100
84
48.
Peringatan Mahkamah Menghalang Urusniaga dan Kaveat
RM 100
84
49.
Peringatan Mahkamah Menghalang Semua Jenis Urusniaga
RM 100
84
50.
Perintah Mahkamah
RM 100
84
51.
Perintah Mahkamah Kuatkuasakan Suratkuasa Wakil
RM 100
84
52.
Pembatalan Pindahmilik
RM 100
78
53.
Pindahmilik Tanah melalui Mahkamah
RM 100
84
54.
Pengemaskinian nama dan nombor kad pengenalan
RM 100
84
55.
Pendaftaran Pemegang Amanah
RM 100
55
56.
Pembatalan Pendaftaran Pemegang Amanah
RM 100
84
57.
Perletakhakkan kepada Pihak Berkuasa Awam
   
58.
Perletakhakkan kepada Badan Berkanun
   
59.
Pindahan kepada Pemegang Harta Akibat Bankrap
0  
60.
Perintah Pembetulan oleh Mahkamah
RM 100
84
61.
Pembatalan With A Right of Survivorship
RM 100
78
62.
Pembaharuan Akta Sewaan Padi
   
63.
Akta Sewaan Padi Sebahagian Tanah
   
64.
Akta Sewaan Padi Seluruh Tanah
   
65.
Tukar Alamat
RM 50
76
66.
Pembatalan Tenansi
RM 150
43
67.
Turun Milik Akibat Kematian De Bonis Non
RM 100
84
68.
Turun Milik Akibat Kematian (Borang E)
RM 50
72
69.
Turun Milik Akibat Kematian (Borang F)
RM 50
72
70.
Turun Milik Akibat Kematian - Grant Probate
RM 100
84
71.
Turun Milik Akibat Kematian - L.A.
RM 100
84
72.
Turun Milik Akibat Kematian (Borang T)
RM 50
72
73.
Turun Milik Akibat Kematian Dengan Wasiat
RM 100
84
74.
Tukar nama
RM 100
84
75.
Pertukaran Pemegang Amanah Atas Perintah Mahkamah
RM 100
84
76.
Perletakhakan Berkanun - Borang 30A (Kerajaan Negeri)
RM 100
82
77.
Perletakhakan Berkanun - Borang 30A (Persendirian)
RM 200
82
78.
Perletakhakan Berkanun - Borang 30B(Kerajaan Negeri)
RM 100
82
79.
Perletakhakan Berkanun - Borang 30B(Persendirian)
RM 200
82

Kadar Bayaran/Fi - SC

Kadar Bayaran Mengikut Penang Land Rules 2005 (Pindaan 2013)

Jenis Perserahan 'SC'

(Untuk muat turun kadar bayaran/fi ini, sila klik DISINI)

BIL

PERIHAL
KADAR
RUJUKAN PENANG LAND RULES 2005 (PINDAAN 2013) (PERENGGAN)
1.
Gadaian menjamin wang pokok
RM 150
33
2.
Melepaskan Gadaian
RM 150
35
3.
Gadaian Pajakan
RM 150
33
4.
Gadaian Pajakan Kecil
RM 150
33
5.
Melepaskan Gadaian Pajakan/Pajakan kecil
RM 150
35
6.
Penangguhan Gadaian
RM 150
34
7.
Gadaian Menjamin Wang Bermasa
RM 150
33
8.
Pemberian Ismen
RM 150
38
9.
Ismen Berbalas(Suratcara)
RM 150
38
10.
Melepaskan Ismen
RM 150
39
11.
Perintah Jual Danaharta Perjanjian Persendirian-Gadaian
RM 200
54
12.
Perintah Jual Danaharta Perjanjian Persendirian-Kepentingan
RM 200
54
13.
Perintah Jual Danaharta Perjanjian Persendirian-Syer
RM 200
54
14.
Perintah Jual Mahkamah Sebab Gadaian
RM 200
54
15.
Perintah Jual Mahkamah sebab gadaian Pajakan/Pajakan Kecil
RM 200
54
16.
Perintah Jual Mahkamah Sebab Lien
RM 200
54
17.
Perintah Jual Mahkamah keatas Kepentingan Sebab Lien
RM 200
54
18.
Perintah Jual Pentadbir Sebab Gadaian
RM 200
54
19.
Perintah Jual Pentadbir sebab gadaian pajakan/Pajakan kecil
RM 200
54
20.
Pajakan Sebahagian Tanah
RM 150
31
21.
Pajakan Kecil Sebahagian Tanah
RM 150
31
22.
Penyerahan Balik Pajakan Kecil Tanah
RM 150
32
23.
Pajakan Kecil Seluruh Tanah
RM 150
31
24.
Penyerahan Balik Pajakan Tanah
RM 150
32
25.
Pajakan Seluruh Tanah
RM 150
31
26.
Pindahmilik Gadaian
RM 150
30
27.
Tenansi Seluruh Tanah
RM 150
42
28.
Tenansi Sebahagian Tanah
RM 150
42
29.
Pelepasan Tenansi
RM 150
43
30.
Tenansi Atas Petak
RM 150
42
31.
Pindahmilik Tanah
 
28
32.
(a) Land valued up to RM25,000
RM 50
 
33.
(b) Land valued above RM25,000.00 to RM50,000
RM 75
 
34.
(c) Land valued above RM50,000 to RM100,000
RM 125
 
35.
(d) Land valued above RM100,000 to RM200,000
RM 250
 
36.
(e) Land valued above RM200,000 to RM300,000.00
RM 375
 
37.
(f) Land valued above RM300,000 to RM400,000
RM 550
 
38.
(g) Land valued above RM400,000 to RM500,000
RM 1000
 
39.
(h) Land valued above RM500,000 to RM600,000
RM 1250
 
40.
(i) Land valued above RM600,000 to RM700,000
RM 1500
 
41.
(j) Land valued above RM700,000 to RM800,000
RM 1750
 
42.
(k) Land valued above RM800,000 to RM900,000
RM 2000
 
43.
(l) Land valued above RM900,000 to RM1 million
RM 2250
 
44.
(m) Land valued above RM1 million
   
45.
(i) Citizen
   
46.
1. for the first RM1 million; and
RM 1250
 
47.
2. Above RM1 million –
0.5% of the remaining value calculated to the nearest ringgit
 
48.      
49.
(ii) Non-citizen, permanent resident or foreign
   
50.
1. for the first RM1 million; and
RM 10000
 
51.
2. Above RM1 million –
0.5% of the remaining value calculated to the nearest ringgit
 

Garis Panduan

 
 
 
(Klik pada ikon pdf untuk download )
 
BIL.
TAJUK
MUAT TURUN
1

Senarai Semak Bagi Urusan Pendaftaran Memindah Harta

pdf icon
2

Senarai Semak Urusan Kemasukan Kaveat Persendirian

pdf icon
3

Senarai Semak Urusan Pendaftaran Gadaian Pajakan

pdf icon
4

Senarai Semak Urusan Pendaftaran Melepaskan Gadaian Pajakan

pdf icon
5

Senarai Semak Urusan Pendaftaran Pindahmilik Tanah

pdf icon
6

Senarai Semak Urusan Tarik Balik Kaveat Persendirian

pdf icon
7

Contoh Pengisian Borang 14A

pdf icon
8

Contoh Pengisian Borang 19B

pdf icon
 

PEJABAT TANAH DAN GALIAN PULAU PINANG
Paras 3, 19, 21 dan 22, 10000 KOMTAR,
Pulau Pinang, Malaysia.
Tel: +604-6505211
Faks: +604-2619588
eMel: webptg[at]penang[dot]gov[dot]my

Hakcipta Terpelihara © 2013-2016
Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Pulau Pinang. BahagianTeknologi Maklumat.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 11 ke atas, Mozilla Firefox 27.0.1 ke atas,Safari dan Google Chrome dengan resolusi melebihi 1280 x 800 pixels.

Tarikh & Masa Kemaskini:

14 Jun 2024 | 3:57 PM

 QRCurve

 

Harap Maaf, sistem daftar masuk pengguna tidak boleh beroperasi buat masa ini.

Segala kesulitan amatlah dikesali.

Sekian, terima kasih.

Pilihan Bahasa | Bahasa Lain

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10