Glosari PTGPP

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
Daerah
ertinya apa-apa kawasan yang ditubuhkan dengan berpatutan sebagai sebuah daerah di bawah peruntukan-peruntukan seksyen 11 atau menurut kuasa seksyen 442 disifatkan sebagai sebuah daerah yang ditubuhkan sedemikian
Daftar subsidiari
ertinya daftar hakmilik subsidiari yang disenggarakan di bawah peruntukan-peruntukan seksyen 161 yang telah dimansuhkan (yang walau bagaimanapun, menurut kuasa dan tertakluk kepada subseksyen (2) seksyen 82 Akta Hakmilik Strata 1985, menerus dipakai kepada kes-kes yang disebut dan setakat mana yang diperuntukkan dalam subseksyen tersebut) dan termasuklah suatu daftar strata sebagaimana ditakrifkan dalam seksyen 4 Akta itu
Dokumen hakmilik daftaran sementara
ertinya suatu dokumen hakmilik daftaran yang disediakan selaras dengan peruntukan-peruntukan sekseyn 172C
Dokumen hakmilik strata
ertinya apa-apa dokumen hakmilik daftar berkomputer atau dokumen hakmilik keluaran berkomputer yang disimpan secara maya dalam pangkalan data tanah dan termasuk cetakannya

PEJABAT TANAH DAN GALIAN PULAU PINANG
Paras 3, 19, 21 dan 22, 10000 KOMTAR,
Pulau Pinang, Malaysia.
Tel: +604-6505211
Faks: +604-2619588
eMel: webptg[at]penang[dot]gov[dot]my

Hakcipta Terpelihara © 2013-2016
Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Pulau Pinang. BahagianTeknologi Maklumat.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 11 ke atas, Mozilla Firefox 27.0.1 ke atas,Safari dan Google Chrome dengan resolusi melebihi 1280 x 800 pixels.

Tarikh & Masa Kemaskini:

15 April 2024 | 11:50 AM

 QRCurve

 

Harap Maaf, sistem daftar masuk pengguna tidak boleh beroperasi buat masa ini.

Segala kesulitan amatlah dikesali.

Sekian, terima kasih.

Pilihan Bahasa | Bahasa Lain

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10