Portal Rasmi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

timbalanPembangunan

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) bagi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang.

Nama          
:TUAN HAJI ZULKIFLI BIN LONG
Emel:zulkifli.long​@​penang.gov.my
No. Telefon
:04-6505200
No. Faks :04-2619588

 

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

 

a. Membantu Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
b. Menentukan keperluan keselamatan ICT;
c. 

Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti

penyediaan Dasar Keselamatan ICT SUK Penang serta pengurusan risiko dan pengauditan;

d. Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT SUK Penang

Pilihan Bahasa | Bahasa Lain

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10