Portal Rasmi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang

Hakmilik Strata

Hakmilik Strata

Kadar pengguna: 4 / 5

bintang aktifbintang aktifbintang aktifbintang aktifBintang tidak aktif
 

Hakmilik Strata

Fungsi

  • Memproses, mendaftar dan mengeluarkan Hakmilik Strata mengikut Akta Hakmilik Strata 1985
  • Mendaftar urusan hakmilik strata yang berkaitan urusniaga dan bukan urusniaga
  • Penguatkuasaan ke atas tuan tanah yang tidak memohon strata
  • Menyeragamkan undang-undang dibawah Kanun Tanah negara (Akta Hakmilik Tanah Pulau Pinang dan Melaka 1963) iaitu memproses penukaran hakmilik lama, geran - geran tanah di Pulau Pinang yang mana sebelum ini mengikut sistem undang - undang Inggeris (Conveyancing System) kepada Torrens iaitu undang - undang pentadbiran tanah mengikut Kanun Tanah Negara, 1965, demi menyeragamkan aktiviti pentadbiran di seluruh Semenanjung Malaysia.
  • Menyelesaikan masalah pertikaian pemilik petak dan Perbadanan Pengurusan melalui Lembaga Hakmilik Strata
  • Memberi maklumbalas terhadap aduan orang ramai

Pilihan Bahasa | Bahasa Lain

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10