Portal Rasmi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang

Pembangunan

Pembangunan

Kadar pengguna: 4 / 5

bintang aktifbintang aktifbintang aktifbintang aktifBintang tidak aktif
 

Pembangunan

Fungsi

 • Memproses semua permohonan tanah:
 • Pemberimilikan Tanah
 • Lesen Pendudukan Sementara (LPS)
 • Tukar Syarat Tanah
 • Mengeluarkan tanah dari Kawasan Tanah Bukit yang diwartakan
 • Enakmen Air 1967
 • Permit mengeluarkan Bahan Batuan
 • Perizaban Tanah
 • Pecah sempadan/ pecah bahagian / cantuman tanah
 • Penyerahan dan pemberimilikan semula
 • Kebenaran pindahmilik dan mencagar
 • Perolehan tanah oleh warganegara asing.

Pilihan Bahasa | Bahasa Lain

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10