Uncategorised

Pekeliling PTGPP

 
  
 
PEKELILING  PEJABAT TANAH DAN GALIAN PULAU PINANG
(Klik tab di bawah untuk maklumat lanjut mengikut TAHUN pekeliling dikeluarkan )
 

2012

BIL TAJUK MUAT TURUN
1/2012

Keperluan Salinan Resit Cukai Tanah Semasa Berbayar Bagi Urusan Pendaftaran Urusniaga

2/2012

Keperluan Akuan Berkanun Dan Laporan Polis Bagi Permohonan Pengeluaran Pendua Hakmilik Di Bawah Seksyen 166 KTN

3/2012

Permohonan Perihal Tanah Yang Melibatkan Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC)

4/2012

Kelulusan Permohonan Lesen Pendudukan Sementara

2013

"Tiada Pekeliling dikeluarkan bagi tahun 2013"

2014

"Dalam Proses Pengemaskinian"

2015

"Dalam Proses Pengemaskinian"

2016

"Dalam Proses Pengemaskinian"

2017

"Dalam Proses Pengemaskinian"

 

Pembangunan

Pembangunan

Fungsi

 • Memproses semua permohonan tanah:
 • Pemberimilikan Tanah
 • Lesen Pendudukan Sementara (LPS)
 • Tukar Syarat Tanah
 • Mengeluarkan tanah dari Kawasan Tanah Bukit yang diwartakan
 • Enakmen Air 1967
 • Permit mengeluarkan Bahan Batuan
 • Perizaban Tanah
 • Pecah sempadan/ pecah bahagian / cantuman tanah
 • Penyerahan dan pemberimilikan semula
 • Kebenaran pindahmilik dan mencagar
 • Perolehan tanah oleh warganegara asing.

Penafian

Penafian

Pejabat Tanah dan Galian Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam Portal Rasmi ini.

Dasar Privasi dan Keselamatan
Dasar Privasi


1. Privasi anda

Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung.

Sekiranya anda membuat transaksi atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi awam lain untuk membantu penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan dan efektif. Contohnya seperti di dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas dari agensi-agensi lain.

2. Maklumat Yang Dikumpul

Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari portal ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel.

3. Apa yang akan Berlaku jika Saya Membuat Pautan kepada Laman Web yang Lain?
Laman web ini mempunyai pautan ke laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk portal ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web yang dilayari.

4. Pindaan Dasar

Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemas kini di halaman ini. Dengan sering melayari halaman ini, anda akan dikemas kini dengan maklumat yang dikumpul, cara ia digunakan dan dalam keadaan tertentu, bagaimana maklumat dikongsi bersama pihak yang lain.

Dasar Keselamatan


1. Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

2. Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Pembangunan Tanah

 
  
 
PENGURUSAN TANAH
(Klik tab di bawah untuk maklumat lanjut)
 

Urusan

   
Permohonan Untuk Memecah Sempadan Tanah,  Seksyen 137 KTN
   
Permohonan Untuk Memecah Bahagi Tanah, Seksyen 142 KTN
   
Permohonan Untuk Penyatuan Tanah Tanah, Seksyen 148 KTN
   
Permohonan Untuk Menyerah Balik Sebahagian Tanah, Seksyen 200 KTN

Perkhidmatan Kaunter

Urusan

Nombor Kaunter

Waktu Urusan

Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang
Aras 22, 10000 Komtar Pulau Pinang
No. Tel: 04-6505103

Permohonan & Pertanyaan

Pembangunan

Isnin – Khamis
8.00 pagi – 5.00 petang

Jumaat
8.00 pagi – 12.15 t/hari
2.45 petang - 5.00 petang

 
Kadar Bayaran/Fi - Foreigner

 

Kadar Bayaran Proses Yang Dikenakan Mengikut Kategori

(Urusan Pindahmilik Tanah oleh Warganegara Asing / Syarikat Asing)

 

 

KATEGORI

KADAR

A. PERMOHONAN UNTUK KEDIAMAN

Bayaran Proses

- RM10,000.00 per lot (Permohonan daripada individu)

- RM20,000.00 per lot (Permohonan daripada syarikat)

- RM2,000.00 per lot (Permohonan daripada PR)

Bayaran Kelulusan

Company (Foreigner) / Individuals (Foreigner)

1.5% atau 3% daripada nilai perolehan hartanah dengan harga kawalan minima mengikut jenis ;

 

a) Berstrata = RM 1 juta bagi kawasan Pulau dan Seberang Perai

b) Berstrata = RM500,000.00 bagi kawasan Seberang Perai untuk warganegara asing sahaja mulai 28 April 2017

c) 'Landed' termasuk landed strata = RM2 juta bagi kawasan Pulau dan RM1 juta bagi kawasan Seberang Perai.

d) 'Landed' termasuk landed strata = RM3 juta bagi kawasan Pulau mulai 1 April 2017

 

**Bayaran kelulusan 3% daripada nilai perolehan hartanah tertakluk kepada Tarikh pada Surat Perjanjian Jualbeli iaitu mulai 1 Mac 2014.

 

**Bayaran kelulusan 1.5% daripada nilai perolehan hartanah berstrata bagi kawasan Pulau yang bernilai RM1 juta hingga RM1.5 juta mulai 1 Julai 2017.

Individuals (Foreigner) / Individuals di bawah program 'Malaysia My Second Home' (MM2H)

1.5% atau 3% daripada nilai perolehan hartanah kediaman dengan harga kawalan minima RM500,000.00 (terhad kepada pembelian 2 unit kediaman sahaja dengan bukti kelulusan daripada Kementerian Pelancongan)

 

**Bayaran kelulusan 3% daripada nilai perolehan hartanah tertakluk kepada Tarikh pada Surat Perjanjian Jualbeli iaitu mulai 1 Mac 2014.

 

**Bayaran kelulusan 1.5% daripada nilai perolehan hartanah berstrata bagi kawasan Pulau yang bernilai RM1 juta hingga RM1.5 juta mulai 1 Julai 2017.

Individuals (Permanent Resident)

1.5% atau 3% daripada nilai perolehan hartanah dengan harga kawalan minima RM 250,000.00

 

**Bayaran kelulusan 3% daripada nilai perolehan hartanah tertakluk kepada Tarikh pada Surat Perjanjian Jualbeli iaitu mulai 1 Mac 2014.

 

**Bayaran kelulusan 1.5% daripada nilai perolehan hartanah berstrata bagi kawasan Pulau yang bernilai RM1 juta hingga RM1.5 juta mulai 1 Julai 2017.

Rayuan

- RM2,000.00 per lot (Permohonan daripada individu)

- RM4,000.00 per lot (Permohonan daripada syarikat)

B. PERMOHONAN UNTUK PERNIAGAAN

Bayaran Proses

- RM20,000.00 per lot (Permohonan daripada individu)

- RM40,000.00 per lot (Permohonan daripada syarikat)

- RM4,000.00 per lot (Permohonan daripada PR)

Bayaran Kelulusan

Company (Foreigner) / Individuals (Foreigner)

1.5% atau 3% daripada nilai perolehan hartanah dengan harga kawalan minima mengikut jenis ;

 

a) Berstrata = RM 1 juta bagi kawasan Pulau dan Seberang Perai

b) Berstrata = RM500,000.00 bagi kawasan Seberang Perai untuk warganegara asing sahaja mulai 28 April 2017

c) 'Landed' termasuk landed strata = RM2 juta bagi kawasan Pulau dan RM1 juta bagi kawasan Seberang Perai.

d) 'Landed' termasuk landed strata = RM3 juta bagi kawasan Pulau mulai 1 April 2017

 

**Bayaran kelulusan 3% daripada nilai perolehan hartanah tertakluk kepada Tarikh pada Surat Perjanjian Jualbeli iaitu mulai 1 Mac 2014.

 

**Bayaran kelulusan 1.5% daripada nilai perolehan hartanah berstrata bagi kawasan Pulau yang bernilai RM1 juta hingga RM1.5 juta mulai 1 Julai 2017.

Individuals (Foreigner) / Individuals di bawah program 'Malaysia My Second Home' (MM2H)

1.5% atau 3% daripada nilai perolehan hartanah kediaman dengan harga kawalan minima RM500,000.00 (terhad kepada pembelian 2 unit kediaman sahaja dengan bukti kelulusan daripada Kementerian Pelancongan)

 

**Bayaran kelulusan 3% daripada nilai perolehan hartanah tertakluk kepada Tarikh pada Surat Perjanjian Jualbeli iaitu mulai 1 Mac 2014.

 

**Bayaran kelulusan 1.5% daripada nilai perolehan hartanah berstrata bagi kawasan Pulau yang bernilai RM1 juta hingga RM1.5 juta mulai 1 Julai 2017.

Individuals (Permanent Resident)

1.5% atau 3% daripada nilai perolehan hartanah dengan harga kawalan minima RM 250,000.00

 

**Bayaran kelulusan 3% daripada nilai perolehan hartanah tertakluk kepada Tarikh pada Surat Perjanjian Jualbeli iaitu mulai 1 Mac 2014.

 

**Bayaran kelulusan 1.5% daripada nilai perolehan hartanah berstrata bagi kawasan Pulau yang bernilai RM1 juta hingga RM1.5 juta mulai 1 Julai 2017.

Rayuan

- RM4,000.00 per lot (Permohonan daripada individu)

- RM8,000.00 per lot (Permohonan daripada syarikat)

C. PERMOHONAN UNTUK PERTANIAN

Bayaran Proses

- RM20,000.00 per lot (Permohonan daripada individu)

- RM40,000.00 per lot (Permohonan daripada syarikat)

- RM4,000.00 per lot (Permohonan daripada PR)

Bayaran Kelulusan

Company (Foreigner) / Individuals (Foreigner)

1.5% atau 3% daripada nilai perolehan hartanah dengan harga kawalan minima mengikut jenis ;

 

a) Berstrata = RM 1 juta bagi kawasan Pulau dan Seberang Perai

b) Berstrata = RM500,000.00 bagi kawasan Seberang Perai untuk warganegara asing sahaja mulai 28 April 2017

c) 'Landed' termasuk landed strata = RM2 juta bagi kawasan Pulau dan RM1 juta bagi kawasan Seberang Perai.

d) 'Landed' termasuk landed strata = RM3 juta bagi kawasan Pulau mulai 1 April 2017

 

**Bayaran kelulusan 3% daripada nilai perolehan hartanah tertakluk kepada Tarikh pada Surat Perjanjian Jualbeli iaitu mulai 1 Mac 2014.

 

**Bayaran kelulusan 1.5% daripada nilai perolehan hartanah berstrata bagi kawasan Pulau yang bernilai RM1 juta hingga RM1.5 juta mulai 1 Julai 2017.

Individuals (Foreigner) / Individuals di bawah program 'Malaysia My Second Home' (MM2H)

1.5% atau 3% daripada nilai perolehan hartanah kediaman dengan harga kawalan minima RM500,000.00 (terhad kepada pembelian 2 unit kediaman sahaja dengan bukti kelulusan daripada Kementerian Pelancongan)

 

**Bayaran kelulusan 3% daripada nilai perolehan hartanah tertakluk kepada Tarikh pada Surat Perjanjian Jualbeli iaitu mulai 1 Mac 2014.

 

**Bayaran kelulusan 1.5% daripada nilai perolehan hartanah berstrata bagi kawasan Pulau yang bernilai RM1 juta hingga RM1.5 juta mulai 1 Julai 2017.

Individuals (Permanent Resident)

1.5% atau 3% daripada nilai perolehan hartanah dengan harga kawalan minima RM 250,000.00

 

**Bayaran kelulusan 3% daripada nilai perolehan hartanah tertakluk kepada Tarikh pada Surat Perjanjian Jualbeli iaitu mulai 1 Mac 2014.

 

**Bayaran kelulusan 1.5% daripada nilai perolehan hartanah berstrata bagi kawasan Pulau yang bernilai RM1 juta hingga RM1.5 juta mulai 1 Julai 2017.

Rayuan

- RM8,000.00 per lot (Permohonan daripada individu)

- RM16,000.00 per lot (Permohonan daripada syarikat)

D. PERMOHONAN UNTUK INDUSTRI

Bayaran Kelulusan

Company (Foreigner) / Individuals (Foreigner)

Dikecualikan

Individuals (Foreigner) / Individuals di bawah program 'Malaysia My Second Home' (MM2H)

Dikecualikan

Individuals (Permanent Resident)

Dikecualikan


Garis Panduan

 
 
(Klik pada ikon pdf untuk download )
 
BIL.
TAJUK
MUAT TURUN
1

Permohonan Pemberimilikan Tanah Kerajaan

pdf icon
2

Lesen Pendudukan Sementara

pdf icon
3

Tukar Syarat Tanah

pdf icon
4

Mengeluarkan Tanah Dari Kawasan Tanah Bukit yang Diwartakan

pdf icon
5

Enakmen Air 1967

pdf icon
6

Permit

pdf icon
7

Perizaban Tanah

pdf icon
8

Pecah Sempadan

pdf icon
9

Pecah Bahagian

pdf icon
10

Penyatuan Tanah

pdf icon
11

Penyerahan dan Pemberimilikan Semula

pdf icon
12

Kebenaran Pindahmilik / Mencagar / Memajak

pdf icon
13

Perolehan Tanah Oleh Warganegara Asing

pdf icon

 

Pencapaian PTGPP

ANUGERAH KECEMERLANGAN PENGURUSAN KEWANGAN BERDASARKAN INDEKS AKAUNTABILITI 

4 Bintang Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti tahun 2012

 

PERSIJILAN 5S

Pejabat Pengarah Tanah & Galian Pulau Pinang (PTG) telah dianugerahkan Persijilan 5S pada tahun 2012.

Persijilan Semula 5S pada tahun 2013.

PENCAPAIAN 5 BINTANG PORTAL RASMI PTGPP DALAM MGPWA

Portal Rasmi Pejabat Pengarah Tanah & Galian Pulau Pinang (PTG) telah mencapai status 5 Bintang dalam MGPWA 2012, 2013 dan 2014.

 

PERBARISAN HARI KEMERDEKAAN PERINGKAT NEGERI PULAU PINANG

Tempat Ketiga

Kategori Sektor Awam, Perbarisan Hari Kebangsaan ke-56, Peringkat Negeri Pulau Pinang, 2013.

Johan

Kategori Sektor Awam, Perbarisan Hari Kebangsaan ke-55, Peringkat Negeri Pulau Pinang, 2012.

Tempat Ketiga

Kategori Sektor Awam, Perbarisan Hari Kebangsaan ke-54, Peringkat Negeri Pulau Pinang, 2011.

 Tempat Kedua

Kategori Sektor Awam, Perbarisan Hari Kebangsaan ke-53, Peringkat Negeri Pulau Pinang, 2010.

Tempat Kedua

Kategori Sektor Awam, Perbarisan Hari Kebangsaan ke-52, Peringkat Negeri Pulau Pinang, 2009.

 

PERARAKAN MAULIDUR RASUL

Kategori Kontinjen Terbaik, Perarakan Maulidur Rasul 1432H, Peringkat Negeri Pulau Pinang, 2011.

 
 
KONVENSYEN KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK) PERINGKAT NEGERI PULAU PINANG
Anugerah Persembahan Terbaik Kumpulan Smart Endos, 2013.
 

PEJABAT TANAH DAN GALIAN PULAU PINANG
Paras 3, 19, 21 dan 22, 10000 KOMTAR,
Pulau Pinang, Malaysia.
Tel: +604-6505211
Faks: +604-2619588
eMel: webptg[at]penang[dot]gov[dot]my

Hakcipta Terpelihara © 2013-2016
Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Pulau Pinang. BahagianTeknologi Maklumat.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 11 ke atas, Mozilla Firefox 27.0.1 ke atas,Safari dan Google Chrome dengan resolusi melebihi 1280 x 800 pixels.

Tarikh & Masa Kemaskini:

15 April 2024 | 11:50 AM

 QRCurve

 

Harap Maaf, sistem daftar masuk pengguna tidak boleh beroperasi buat masa ini.

Segala kesulitan amatlah dikesali.

Sekian, terima kasih.

Pilihan Bahasa | Bahasa Lain

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10