Portal Rasmi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang

Pekeliling PTGPP

Kadar pengguna: 3 / 5

bintang aktifbintang aktifbintang aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 
 
  
 
PEKELILING  PEJABAT TANAH DAN GALIAN PULAU PINANG
(Klik tab di bawah untuk maklumat lanjut mengikut TAHUN pekeliling dikeluarkan )
 

2012

BILTAJUKMUAT TURUN
1/2012

Keperluan Salinan Resit Cukai Tanah Semasa Berbayar Bagi Urusan Pendaftaran Urusniaga

2/2012

Keperluan Akuan Berkanun Dan Laporan Polis Bagi Permohonan Pengeluaran Pendua Hakmilik Di Bawah Seksyen 166 KTN

3/2012

Permohonan Perihal Tanah Yang Melibatkan Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC)

4/2012

Kelulusan Permohonan Lesen Pendudukan Sementara

2013

"Tiada Pekeliling dikeluarkan bagi tahun 2013"

2014

"Dalam Proses Pengemaskinian"

2015

"Dalam Proses Pengemaskinian"

2016

"Dalam Proses Pengemaskinian"

2017

"Dalam Proses Pengemaskinian"

 

Pilihan Bahasa | Bahasa Lain

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10